کتابخانه دانشگاه

اهداف

اهداف

کتابخانه‌های دانشگاهی به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر هر نظام آموزشی و پژوهشی همواره در خدمت این نظام‌ها قرار دارند و به همین دلیل، هدف‌ها و وظیفه‌هایی که بر آنها مترتب است، باید با نیازهای نظام آموزشی و پژوهشی دانشگاه مطابقت داشته باشد. پس می‌توان اهداف زیر را برای کتابخانه و فناوری اطلاعات دانشگاه برشمرد:

۱- پشتیبانی از هدف‌ها و برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه از طریق تأمین نیازهای اطلاعاتی اساتید، دانشجویان، کارکنان و سایر کاربران در جهت طراحی، اجراء و اشاعه الگوی نوین دانشگاه اسلامی که  در پیوند با حوزه‌های علمیه، تحوّلی اساسی در نظام آموزش عالی کشور ایجاد نماید و در سطح دانشگاه‌های مرجع کشور قرار گیرد و برای مؤسسات آموزشی به عنوان الگوی دانشگاه اسلامی شناخته شود.

۲- بکارگیری شیوه‌های نوین کتابداری واطلاع‌رسانی و فناوری‌های پیشرفته اطلاعاتی درجهت استفاده بهینه از نیروی انسانی، منابع و امکانات به‌ منظور اشاعه سریع‌تر اطلاعات، افزایش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات در جهت تربیت نخبگان علمی متعهّد به اسلام و انقلاب اسلامی بر اساس دانشِ اسلامی تخصصی در رشته‌های مورد نیاز که دانش‌آموختگان آن در زمره‌ی رهبران فکری جامعه قرار گیرند و یا با بالاترین شایستگی در مشاغل هدف، منشاء تحولات اساسی در اداره جامعه اسلامی شوند.

۳- گردآوری مجموعه غنی از منابع اطلاعاتی علمی- تخصصی و مرجع در حوزه علوم انسانی اسلامی و ارتقاء سطح کمی وکیفی آن در جهت پاسخگویی هر چه بیشتر به نیازهای مراجعان در جهت تولید، تحوّل و ارتقاء علوم انسانی/ اجتماعی از طریق تولید و اشاعه دانشِ اسلامی تخصصی هدفمند در رشته‌های علمی مورد نیاز که محصول آن موجب تحوّلی اساسی در محتوای برنامه‌های درسی آموزش عالی و اداره جامعه اسلامی ایران باشد و در موقعیت مرجعیت علمی جهان قرار گیرد و دانشگاه‌های خارجی همسو را متحوّل نماید.

۴- ارائه خدمات با کیفیت مطلوب،  انجام خدمات اطلاعاتی و مشاوره در زمینه‌های نیازمندی کاربران و افزایش میزان رضایتمندی مراجعه‌کنندگان

۵- ایجاد همکاری بین کتابخانه‌ای با حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌های هم‌سو در جهت حمایت از مرجعیت علمی دانشگاه

ارزش ها

ارزشها
اصول ارزشی کتابخانه و فناوری اطلاعات دانشگاه مبتنی بر ارائه کامل‌ترین، دقیق‌ترین و روزآمدترین خدمات به تمام مراجعان می‌باشد. کتابداران دائماً رویکردهای خلاقانه را در استفاده از فن‌آوریهای نوین در ارائه خدمات و تهیه منابع علمی دنبال می‌کنند.
مهم‌ترین ارزشهای کتابخانه عبارتند از:
- اعتلای فرهنگ دانش محوری، دانشورزی و دانش‌گستری
- مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در قبال نیازهای علمی جامعه دانشگاهی(خدمت به کاربران و مشتری‌مداری)
- تعامل فعال و سازنده در فرایند فعالیتهای علمی، آموزشی و پژوهشی (اولویت مقوله خدمات آموزشی و پژوهشی)
- رشد توانمندی‌های فکری و مهارتی جامعه دانشگاهی برای بهره‌گیری مستقلانه، نقادانه و خلاقانه از اطلاعات و دانش به صورت تخصصی
- توجه و احترام به تنوع نگرشها و نیازهای اطلاعاتی کاربران
- آزادی کاربران در انتخاب و استفاده از منابع
- ارتقاء مستمر کیفیت ارائه خدمات از طریق سیاست‌گذاری داخلی
- توسعه پایدار
- حمایت از ابتکارات و خلاقیت ها
- یکپارچگی سیستم‌های اطلاعاتی
- رعایت اصول اخلاقی و صداقت
- تساوی و شمولیت
- برنامه‌ریزی، اجراء و نظارت پیوسته
- همکاری و کار گروهی داخلی و خارجی
- عدالت محوری در ارائه خدمات.

سیاست ها

سیاست‌ها: (جهت گیری، بازنگری و سازمان)

۱- اتخاذ سیاست دسترسی به منابع اطلاعاتی بجای مالکیت و ایجاد فضایی برای دسترسی به اطلاعات مورد نیاز دانشجویان و اعضای هیأت علمی

۲- کاهش نسبت منابع چاپی به منابع الکترونیکی و حرکت به سمت کتابخانه قوی دیجیتال،‌ اجتماعی و در نهایت ابری

۳- ارتقاء سیستم نرم‌افزاری ذخیره، بازیابی و اشاعه دانش در جهت حضور در شبکه جهانی وب

۴- استقرار کامل کتابخانه هوشمند

۵- تجمیع نرم‌افزاری جمیع خدمات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌ای از طریق تجمیع نظام اعتباربخشی کاربران

۶- حمایت از تحقیقات، پژوهش‌ها و آموزش‌ها در سطح دانشگاه و کشور

۷- درآمدزایی از منابع اطلاعاتی و دارایی‌های علمی دانشگاه و کاهش هزینه‌های تأمین منابع اطلاعاتی

۸- ارتقاء بهره‌وری از طریق ادغام ساختاری، تجمیع فعالیت‌های کتابخانه‌ای، ارتقاء سرمایه انسانی از طریق دوره‌های آموزشی ضمن خدمت

۹- توسعه سواد اطلاعاتی کاربران

۱۰- تغییر در مبلمان و آرایش فضایی کتابخانه و اطلاع‌رسانی (دل‌انگیز سازی کتابخانه)

۱۱- احیاء و اصلاح کارکردها و فرآیندهای متعارف کتابخانه‌ای(سفارش، وجین، امانت، فهرست نویسی از طریق تدوین آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و خط و مشی)

۱۲- ارتقاء فرهنگ مطالعه و ترویج شیوه آسان‌سازی مطالعه

۱۳- استقرار نظام کارآمد مرجع، اطلاع‌رسانی، مشاوره و راهنمایی

۱۴- پیگیری مرجعیت علمی دانشگاه از طریق شکل‌گیری ذخایر دانشی و بانک‌های اطلاعاتی در رشته‌های موجود

۱۵- استقرار نظام کارآمد مدیریت دانش

وظایف

وظایف:
۱- تهیه، گردآوری، آماده‌سازی، ذخیره و بازیابی و در نهایت در دسترس قرار دادن منابع موجود
۲- ایجاد همکاری‌ بین کتابخانه‌ای با مراکز هم‌سنخ در داخل و خارج کشور و همکاری با نهادها و سازمانهای بیرونی مرتبط
۳- تقویت و توسعه برنامه‌های خدماتی(ارائه خدمات مخزن، امانت، عضوگیری، اطلاع رسانی، مرجع چاپی، الکترونیکی و راه‌اندازی میز مرجع مجازی)
۴- مدیریت اطلاعات و سیتم‌های اطلاعاتی موجود (ساعد) و تقویت برنامه‌ها و نرم‌افزارهای موجود
۵- سازماندهی کلیه منابع اطلاعاتی (فهرستنویسی، رده‌بندی، نمایه‌سازی و ...)
۶- اهداء و مبادله منابع اطلاعاتی
۷- ارتقاء سواد اطلاعاتی کاربران و کارکنان کتابخانه
۸- حمایت و پشتیبانی کامل از پژوهشها و تحقیقات در سطح دانشگاه و کشور
۹- استقرار سامانه مدیریت دانش
۱۰- استقرار واحد علم‌سنجی
۱۱- انجام امور مربوط به پشتیبانی و مالی حوزه تأمین منابع
۱۲- ارزیابی کلیه منابع اطلاعاتی دانشگاه، تهیه گزارش و ارائه راهکارهای بهبود

خدمات عمومی

تعریف

ارایه خدمات کتابداری در بخش‌های مخزن، امانت، مرجع، نشریات و دیداری – شنیداری برای دانشگاهیان و دیگر مراجعان

وظایف :

-        اشاعه اطلاعات و ارائه خدمات در زمینه منابع مرجع مجازی و سنتی، کتاب‌های چاپی و الکترونیکی، نشریات، پایان‌نامه‌ها و منابع دیداری - شنیداری

-        ارائه خدمات عضویت دانشجویان و اعضاء هیأت علمی دانشگاه و سایر مراکز علمی بر اساس مقررات کتابخانه و فناوری‌اطلاعات

-        اداره تالارهای مربوط

-        ارایه خدمات و کمک به دستیابی و بازیابی اطلاعات برای کاربران

-        شناسایی و بهره گیری از تجهیزات و فناوری جدید به منظور ایجاد امکانات بهره‌جویی مراجعان از رایانه

-        تهیه و تنظیم آمار و فعالیت‌های خدمات در بخش‌های مختلف

-        تدوین قواعد و آیین‌نامه‌های مربوط

-        دریافت نیازهای اطلاعاتی کاربران و هماهنگی با سایر مدیریت‌ها برای تأمین آنها

-        نگهداری و خدمات تکثیر و صحافی

-        انجام سایر وظایف محوله

 این بخش متشکل از  واحد زیر می‌باشد:

 مخزن و آرشیو:

     مخزن به صورت نظام قفسه باز اداره می‌شود و مراجعان می‌توانند مستقیماً به کتاب‌های موجود دسترسی داشته باشند. از فعالیت‌های این واحد می‌توان به راهنمایی و آموزش مراجعان، امانت‌دهی، برگشت و رزرو کتاب‌ها اشاره نمود. همچنین  شماره‌های قبلی نشریات به صورت آرشیو نگهداری می‌شوند که امکان تکثیر از آنها وجود دارد.

 تالار مرجع:

منابع بخش مرجع فقط در محل قابل استفاده هستند، اما کپی و تکثیر از آنها امکان‌پذیر است. این منابع شامل واژه‌نامه‌ها، دایره‌المعارف‌ها، دستنامه‌ها، راهنماها و ... می‌باشد. همچنین پایان‌نامه‌های دانش آموختگان دانشگاه در این بخش نگهداری می‌شود.

کلیه دانشجویان می‌توانند جهت مطالعات آزاد خود و همچنین مطالعه روزنامه‌های جاری از ساعت ۸ صبح تا ساعت  ۲۳  از این قسمت استفاده نمایند. ضمناً در ایام امتحانات تالار مطالعه بصورت شبانه‌روزی می‌باشد.

ماموریت

ماموریت

پشتیبانی از برنامه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه در جهت نیل به اهداف عالیه دانشگاه و پیشبرد نشاط فکری، دانش و خلاقیت از طرق زیر می‌باشد:
- تأمین منابع اطلاعاتی، توسعه و تسهیل دسترسی به منابع اطلاعات علمی مورد نیاز جامعه کاربران
- ذخیره، بازیابی و اشاعه مجموعه‌های غنی و متنوع تخصصی
- آموزش استفاده موثر و ارزیابی انتقادی از مجموعه
- توسعه خدمات خلاقانه و پاسخگویی به جامعه کاربران
- بازاریابی خدمات ارائه شده

رسالت

رسالت:
از وجه تمایزات و مزیت‌های نسبی کتابخانه دانشگاه امام صادق علیه السلام این ‌است که یک کتابخانه جامع و کامل از منابع حوزوی و دانشگاهی در کشور را داراست و در تمامی محورهای مطالعاتی و مأموریت‌های دانشگاه، منابع اطلاعاتی مورد نیاز را جمع‌آوری می‌نماید. همچنین کتابخانه دانشگاه، نمونه و الگوی کتابخانه مرجع اسلامی در نظام آموزش عالی ا‌ست.
کتابخانه دانشگاه برای تحقق اهداف و ارتقای مستمر کیفیت خود توجه جدی به موارد زیر را ضروری می‌داند:
۱. جذب حداکثری نخبگان: پیشرو در پاسخگویی به نیازهای نخبگانی و تأمین منابع لازم در راستای محورهای آموزشی - پژوهشی و ماموریت‌های دانشگاه
۲. تقویت ایمان و غیرت دینی: تأمین منابع در جهت رشد اخلاق اسلامی، تهذیب نفس و ارائه آموزه‌ها و الگوهای عملی
۳. رسالت اصلی کتابخانه اصلاح و ارتقاء مستمر منابع اطلاعاتی، حمایت از برنامه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه، همگامی و همراهی با تحولات و تأسیس گروه‌ها و دوره‌های جدید و پشتیبانی و تأمین منابع لازم برای پژوهش محور کردن آموزش‌هاست.
۴. تأمین منابع و رفع نیازها در جهت تقویت پژوهش به ویژه تحقق نظام‌های معرفتی برپایه تعالیم اسلام, گسترش مرزهای علوم اسلامی و تحقیقات میان رشته‌ای علوم اسلامی- انسانی/ اجتماعی و ارائه دستاوردهای آن.
۵. ارائه راهکارهای مدیریت دانش در جهت رشد شتابنده و فزاینده علمی از راههایی مانند تقویت فضای برخوردار از نشاط، انگیزه، خلاقیت و آزاد اندیشی علمی، دانش پژوهی، ترویج روحیه نقادی، انتقاد پذیری و رسیدن به تفاهم، ایجاد بنیه لازم برای کسب مدارج علمی بالاتر و تسهیل دستیابی به منابع علمی و اطلاعات.
۶. ارتقاء کیفیت مدیریت کتابخانه دانشگاه با توجه به مقتضیات و تحولات علمی، اجتماعی و فناوری، تقدم کیفیت بر کمیت برون دادها، مشارکت دانشگاهیان و تخصیص بهینه منابع.
۷. تنظیم و تقویت مستمر ارتباط با سایر مراکز علمی، به ویژه مراکز علمی همسو و دیگر کتابخانه‌ها و استفاده‌کنندگان از خدمات و دستاوردهای دانشگاه شامل مراکز علمی حوزوی و دانشگاهی، نهادها و دستگاههای نظام جمهوری اسلامی ایران، عموم مردم ایران اسلامی و کشورهای اسلامی و سایر کشورهای جهان.
۸. استفاده از فناوریهای جدید برای بالا بردن سرعت، دقت و کارآمدی آموزش و پژوهش و تسهیل ارتباطات علمی، باتوجه به مقتضیات و نیازهای جامعه، با تاکید بر اینکه فناوری همواره نقش ابزاری برای تحقق رسالت دانشگاه داشته باشد.
۹. فضای کتابخانه فضای اسلامی و بر پایه اخلاق و معنویات اسلامی‌ست که با دیگر کتابخانه‌ها تفاوت فیزیکی و ساختاری اساسی دارد. کتابخانه باید با ایجاد فضای تفکیکی و ارتقا سطح سلامت محیط، محیطی مناسب مطالعه و پژوهش را فراهم آورد.
۱۰. کتابخانه‌ی دانشگاه کتابخانه‌ای فعال است و نسبت به محیط بیرون، رفع مشکلات جامعه و نیازها و تغییر و تحولات اجتماعی، کاربردی کردن تحقیقات بنیادی، ارایه راهکارهای علمی و عملی برای برطرف کردن نیازهای متنوع، متحول و فزاینده جامعه، مقابله با تهاجمات فکری و فرهنگی از موضع تفکر اسلامی، هدایت جامعه به سمت خوداتکایی و افزایش مشارکت مردم در اعتلای نظام اسلامی پیشرو است.
۱۰.۱. طراحی و پیاده‌سازی میز تقویم روز و مناسبتی
۱۰.۲. طراحی و پیاده‌سازی میز وقایع اتفاقیه
۱۰.۳. طراحی و پیاده‌سازی میز راهنمایی تخصصی مراجعین
کتابخانه دانشگاه بار اصلی تحقق رسالت خود را بر دوش اعضاء هیات علمی، مدیران و کارشناسان زبده خود دانسته و در این راستا مشارکت دانشجویان شایسته، کارآمد و سازگار با شرایط دانشگاه را ضروری می‌داند.
رﺳﺎﻟﺖ اﺻﻠﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ، ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ. ﻣﺠﻤﻮعه ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺎری در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮرد ﺗﺪرﯾﺲ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﻮل و ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﺪ.

چشم انداز

چشم انداز:

کتابخانه و فناوری اطلاعات دانشگاه امام صادق(ع) تلاش می‌نماید در راستای مرجعیت علمی و برنامه راهبردی دانشگاه طی یک برنامه پنج ساله تبدیل به کتابخانه مرجع، پیشرو و فعال در علوم انسانی اسلامی در کشور گردد.
کتابخانه دانشگاه اسلامی بایستی در تأمین، تجهیز و تخصیص منابع لازم چاپی و غیرچاپی در راستای تولید و تحّول دانش و تربیت نخبگان علمی و با ایمان بر اساس معارف اسلام و تعالیم اهل بیت علیهم السلام در علوم و فنون مورد نیاز گام بردارد و سعی نماید به کتابخانه دانشگاهی مرجع که کتابخانه‌ای است ممتاز در حوزه‌های تخصّصی به نحوی که مجموعه برون‌دادهای آن دارای بالاترین اثرگذاری و بیشترین مراجعه‌ ‌کننده باشد و منابع حوزوی و دانشگاهی جامع و کاملی را در خود جای داده است تبدیل گردد.
کتابخانه خواهد کوشید در افق خود به کتابخانه اجتماعی پیشرو و فعال نیز برسد در این راستا با ایجاد میزها و هفته‌های تقویمی (معرفی منابع بر حسب مناسبت‌ها و اختصاص هر هفته به معرفی یک شخصیت در طول سال و منابع مرتبط)، میز اجتماعی (معرفی منابع مرتبط با اتفاقات و وقایع اجتماعی در جامعه)، میز استاد راهنما (استفاده از حداکثر ظرفیت اعضای هیات علمی در راهنمایی مراجعین به صورت تخصصی) و برگزاری جلسات نقد، معرفی و رونمایی کتاب اهتمام دارد. و در نهایت برنامه‌ریزی و جهت‌گیری لازم در تأمین منابع مورد نیاز و رسیدن به سمت کتابخانه‌های اجتماعی و ابری را پیش‌بینی می‌نماید.

سازماندهی منابع اطلاعاتی

سازماندهی منابع اطلاعاتی:

با توجه به گسترش دانش و اطلاعات در قالب های گوناگون، ضرورت سازماندهی دانش و منابع اطلاعاتی از مهمترین فعالیت‌های هر کتابخانه به شمار می‌رود و شامل کلیه اقدامات لازم برای قابل دسترس نمودن منابع از طریق سیستم جامع کتابخانه است .

در بخش سازماندهی، منابع اطلاعاتی کتابخانه مورد بررسی تحلیلی و موضوعی قرار گرفته و در چارچوب استانداردهای بین‌المللی علم اطلاعات و دانش‌شناسی فهرست‌نویسی، رده‌بندی (بر اساس نظام جهانی  LC) نمایه سازی و آماده سازی می‌شوند.

سازماندهی تمامی منابع کتابخانه اعم از چاپی و الکترونیکی در قالب کتاب، پایان نامه، مقاله ، نشریه و نیز ورود اطلاعات کتابشناختی و به روز رسانی پایگاه‌های داده ، توسط کارشناسان این بخش صورت می‌گیرد.

 

راهنمای رده‌بندی کتابخانه و فناوری اطلاعات 

نظام رده بندی کتابخانه کنگره آمریکا (LC)

A = (دایره المعارف های عمومی– کتب مرجع- نشریات ادواری ...)

AC =مجموعه ها

AE =دایره المعارفها

AG = مراجع عمومی

AL =نمایه ها

AN =  روزنامه ها

AP =ادواریها

AS =انجمنها- کنگره های علمی

AZ =تاریخ دانش پژوهی و یادگیری

B =فلسفه و تاریخ فلسفه

BBR = (گسترش توسط کتابخانه ملی ایران)             فلسفه اسلامی

BC =منطق

BD =فلسفه نظری – مابعدالطبیعه  

BF =  روان شناسی

BH =زیبایی شناسی

BJ =اخلاق

BL =ادیان

BM =یهودیت

BP = (گسترش توسط کتابخانه ملی ایران)                 دین اسلام  

کلیات ۱۹-۱                  

BP۱۱   آثار کلی در مورد اسلام

BP ۱۵ اسلام در مناطق مختلف    

BP ۱/۱۵  اسلام در اردن

BP /۱۷    اسلام در اروپا

BP ۱۸     اسلام در آفریقا

BP ۱۹     اسلام در آمریکا

سرگذشتنامه‌ها ۵۷-۲۱

BP ۲۱     سرگذشتنامه جمعی

BP ۲/۲۲   سرگذشتنامه قرن ۱ تا ۳ ق

BP ۹/۲۲   سرگذشتنامه قرن ۱۴

قران و علوم قرآنی ۸۹-۵۸

تفسیر= ۱۰۴-۹۰

حدیث= ۱۴۵-۱۰۶

فقه و اصول= ۱۹۸-۱۴۷

کلام و عقاید= ۲۳۳-۲۰۰

فرق اسلامی= ۲۴۴-۲۳۵

اخلاق اسلامی= ۲۵۴-۲۴۶

آداب و رسوم= ۲۷۲-۲۵۶

BP ۲/۲۵۸   ولادت

BP ۵/۲۵۸   زناشویی

BP ۵/۲۵۹   عید مبعث

تصوف و عرفان ۲۹۵-۲۷۴

BQ =بودا

BR = مسیحیت

BS =کتاب مقدس

BT =عقاید نظری درباره مسیحیت

BV =عقاید عملی درباره مسیحیت

BX =فرقه های مسیحیت

 

C =تاریخ تمدن و باستان

CB =تاریخ تمدن

CC =باستان شناسی (عمومی)

CD =شناسایی خطوط باستانی

CE =گاهشمار

CJ =سکه شناسی

CN =کتیبه ها- خواندن خط باستانی

CR =علم نشانهای خانوادگی(علم عناوین خانوادگی شاهان و درجه بندی آنها)

CS =نسب شناسی

CT =سرگذشتنامه

 

D =تاریخ عمومی دنیای قدیم

DA =تاریخ بریتانیا

DB =تاریخ اتریش

DC =تاریخ فرانسه

DD =تاریخ آلمان

DS =تاریخ آسیا

DSR = (گسترش توسط کتابخانه ملی ایران)               تاریخ ایران 

                    کلیات. سرزمین ایران= ۱۵-۱

        جغرافیا. سفرنامه ها= ۴۰-۱۸

                    باستان شناسی ایران= ۶۱-۴۱        

        تمدن و فرهنگ= ۶۵-۶۲

                    قوم شناسی. اقلیتهای ملی و مذهبی= ۷۲-۶۸

                    تاریخ. تاریخ نگاری. سرگذشتنامه ها= ۹۸-۷۵

                    کتابهای درسی= ۱۰۴۴-۹۹

                    تاریخ عمومی قبل و بعد از اسلام= ۱۱۱-۱۰۶

                    تاریخ نظامی، دریانوردی و دیپلماسی= ۱۳۷-۱۱۵    

تاریخ ایران پیش از اسلام

 کلیات ۱۴۹-۵/۱۳۹

                    تا مادها= ۲۰۰-۱۵۰

                    مادها= ۲۱۴-۲۰۱

                    هخامنشیان= ۳۲۱-۲۱۷

                    ساسانیان= ۵۰۱-۴۰۱

                    اشکانیان= ۳۹۸-۳۲۲

تاریخ ایران پس از اسلام

 کلیات= ۵۱۳-۵۱۰         

                    قرن ۱ و ۲ حکومت اموی و عباسی وجنبشهای ملی= ۵۹۶-۵۱۶

                    قرن ۳ و ۴ طاهریان، صفاریان، سامانیان و غیره= ۶۸۵-۵۹۷

قرن ۴ و ۵ زیاریان، بوییان و غزنویان و غیره= ۸۰۱-۶۸۶

قرن ۵ و۶سلجوقیان،خواززمشاهیان‌واتابکان‌وغیره= ۹۴۵-۸۰۴

قرن ۷- ۱۰ مغولان و ایلخانیان و تیموریان= ۱۱۶۶-۹۴۶

قرن۱۰-۱۴صفویان، افشاریان، زندیان، قاجاریان= ۱۴۷۴-۱۱۶۷

قرن۱۴ ش پهلوی، جمهوری اسلامی= ۱۷۱۶-۱۴۷۵

  تاریخ محلی. استانها= ۲۰۶۱-۲۰۰۱

تاریخ شهرها و روستاها= ۲۱۲۹-۲۰۷۱

خلیج فارس و دریای عمان= ۲۱۵۲-۲۱۳۱

دریاچه ها و مردابها، رودها، کویرها، کوهها= ۲۱۹۲-۲۱۵۵

DT =آفریقا

DU =استرالیا- اقیانوسیه

DX =کولیها

 

E – F =تاریخ آمریکا

E =آمریکا کلیات= ۵۰-۱۱

E =آمریکا شمالی= ۵۰-۳۱

E =ایالات متحده= ۷۷۰-۱۵۱

F =آمریکای انگلیسی- هلندی- فرانسوی= ۱۱۷۰-۱۰۰۱

F =آمریکای لاتین= ۳۸۹۹-۱۲۰۰

 

G =جغرافیا نقشه و ...

GA =جغرافیا ریاضی

GB =جغرافیا طبیعی

GC =اقیانوس شناسی

GF =بوم شناسی و جغرافیای انسانی

GN =انسان شناسی

GR =فرهنگ عامه

GT =آداب و رسوم

GU =تفریح اوقات فراغت

 

H =علوم اجتماعی

HA =آمار

HB =اقتصاد

HC =تاریخ عقاید اقتصادی و اوضاع اقتصادی

HD =مدیریت

HE =اقتصاد حمل و نقل و ارتباطات

HF =حسابداری و مالی تجارت

HG =امور مالی

HJ =مالیه عمومی

HM =جامعه شناسی

HN =تاریخ جامعه شناسی، اصلاحات اجتماعی و اوضاع اجتماعی کشورها

HQ = خانواده- ازدواج- زنان

HX =سوسیالیسم - مارکسیسم و غیره

 

J =علوم سیاسی

JA =علوم سیاسی کلیات

JC =نظریه سیاسی عمومی

JF =عمومی و تطبیقی

JK = (ایالات متحده) موسسات و زمامداری سیاسی

JL =(آمریکای انگلیسی) موسسات و زمامداری سیاسی

JN =(اروپا) موسسات و زمامداری سیاسی

JQ = (آسیا- آفریقا- استرالیا- اقیانوسیه) موسسات و زمامداری سیاسی

JS =حکومتی محلی

JV =مستعمره ها و استعمار

JX =حقوق بین الملل

 

K =حقوق

KD =حقوق انگلستان

KDC =حقوق اسکاتلند

KDE =حقوق ایرلند شمالی

KDG =جزایر تنگه انگلیسی

KDK =حقوق ایرلند

KDZ =آمریکا- آمریکای شمالی

KC =آمریکای شمالی

KE =حقوق کانادا

KEO =حقوق اونتاریو

KEQ =حقوق کبک

KEZ =حقوق کانادا و شهرها و غیره

KF =حقوق ایالات متحده

KJV =حقوق فرانسه

KJW =حقوق مناطق فرانسه- استانها و غیره

KL =تاریخ حقوق- شرق باستان

KLA – KLW =حقوق اروپا و آسیا

KM – KPZ =آسیا

KMH =ایران

KQ- KTZ =آفریقا

KV – KWW =ناحیه اقیانوس آرام

KWX =جنوبگان (کشورهای حوزه قطب جنوب)

 

L =آموزش و پرورش عمومی

LA =تاریخ آموزش و پرورش

LB =آموزش و پرورش نظری و عملی

LC =جنبه های خاص آموزش و پرورش

LD - LG =موسسات انفرادی

LGR = (گسترش مراکز آموزشی ایران)          مراکز آموزشی ایران

LE =موسسات انفرادی آمریکا (به جز ایالات متحده)

LF =موسسات انفرادی اروپا

LG =موسسات انفرادی آسیا- آفریقا- اقیانوسیه

LH =مجلات و گزارشات

LJ =انجمن‌های

LT =کتابهای درسی

 

 

M = موسیقی (کلی)

M =نت های موسیقی

ML =متون موسیقی (علوم مربوط به موسیقی) 

MT =ابزار موسیقی

 

N =هنرها

NA =معماری

NB =مجسمه سازی

NC =هنرهای ترسیمی

ND =نقاشی

NK =هنرهای تزیینی

 

P =زبانها (کلی) 

P =زبانشناسی

PA =زبان و ادبیات باستان

PC =زبانهای رومی – فرانسه

PD-PF =زبانهای ژرمنی

PG =زبان و ادبیات روسیه

PIR = زبان و ادبیات فارسی         (گسترش زبانها و ادبیات ایرانی)

زبانها و ادبیات ایرانی ۵۰-۱

زبانها و ادبیات ایرانی پیش از اسلام= ۲۵۸۳-۵۲

                                زبانهای ایرانی پیش از اسلام= ۷۴-۵۶

ادبیات ایرانی پیش از اسلام= ۸۹-۷۶

                                ایرانی باستان= ۱۶۷۶-۹۳

اوستا= ۱۵۸۹-۹۵

فارسی باستان= ۱۶۷۱-۱۵۹۵

مادی= ۱۶۷۶ 

زبانها و ادبیات ایرانی میانه= ۲۵۸۱-۱۶۸۱

                      زبانهای ایرانی میانه= ۱۷۱۰-۱۶۹۲

                      ادبیات ایرانی میانه= ۱۷۲۳-۱۷۱۵

                      ایرانی میانه غربی= ۲۱۲۶-۱۸۹۳

پارتی (پهلوی اشکانی)= ۱۸۸۵-۱۷۴۱

فارسی میانه (پهلوی ساسانی)= ۲۰۸۴-۱۸۹۳

پازند= ۲۱۲۶-۲۰۹۵

ایرانی میانه شرقی= ۲۵۸۱-۲۱۲۹

                            سغدی= ۲۳۸۹-۲۱۴۵

ختنی (سکائی)= ۲۴۶۲-۲۳۹۴

تخاری= ۲۴۶۴-۲۴۶۳

خوارزمی= ۲۵۲۹-۲۴۶۵

بلخی= ۲۵۷۹-۲۵۳۲

ادبیات مانوی= ۲۵۸۱

سایر زبانها و ادبیات ایرانی پیش از اسلام= ۲۵۸۲

                زبان و ادبیات فارسی= ۸/۲۵۸۴-۲۵۸۳

                زبانهای ایرانی نو= ۲۵۹۳-۲۵۸۵

زبان فارسی= ۳۰۱۷-۲۵۹۵

لهجه های فارسی= ۳۰۲۴-۳۰۲۱

                فارسی برون مرزی= ۳۱۹۱-۳۰۲۷

فارسی افغانی (دری)= ۳۱۱۱-۳۰۴۱

فارسی تاجیکی= ۳۱۹۱-۳۱۲۱

                زبانها وگویشهای ایرانی دیگر= ۳۲۸۸-۳۲۰۵

                ادبیات فارسی= ۸۳۳۲-۳۳۰۲

تاریخ و نقد= ۴۰۰۰-۳۳۷۴    

                                                شعر= ۳۸۱۹-۳۵۴۱

                                                نمایشنامه= ۳۸۴۷-۳۸۲۲

                                                داستان= ۳۸۶۹-۳۸۴۹

                                                نثر=۳۹۱۹-۳۸۷۲

                                                مقاله= ۳۹۲۹-۳۹۲۲

خطابه ها و سخنرانیها=۳۹۳۹-۳۹۳۱

نامه ها، مکتوبات، منشأت= ۳۹۴۹-۳۹۴۱

طنز، هجو و هزل= ۳۹۵۵-۳۹۵۱

لطیف‌ها= ۳۹۶۳-۳۹۵۷

خاطرات و یادداشتها= ۳۹۶۹-۳۹۶۵

ادبیات عامه= ۴۰۰۰-۳۹۷۶

مجموعه ها، جنگها= ۴۳۴۵-۴۰۰۱

شعر= ۴۱۹۴-۴۰۳۱

نمایشنامه= ۴۲۲۴-۴۲۰۱

داستان= ۴۲۴۹-۴۲۲۶

نثر= ۴۲۷۷-۴۲۵۱

مقاله= ۴۲۸۷-۴۲۸۱

خطابه ها و سخنرانیها= ۴۲۹۹-۴۲۸۹

نامه ها، مکتوبات و منشأت= ۴۳۰۷-۴۳۰۲

طنز، هجو و هزل=۴۳۱۷-۴۳۱۱

لطیفه ها= ۴۳۲۷-۴۳۱۹

خاطرات و یادداشتها= ۴۳۳۷-۴۳۳۱

نویسندگان و آثار انفرادی= ۸۳۳۲-۴۳۵۶

ادبیات منطقه ای و محلی= ۸۸۶۹-۸۴۰۰

ادبیات فارسی برون مرزی= ۹۱۸۲-۸۸۸۰

فارسی افغانی (دری)= ۹۰۳۹-۸۸۸۰

فارسی تاجیکی= ۹۱۸۲-۹۰۵۱

ادبیات فارسی در کشورهای خارج= ۹۶۴۷-۹۱۹۲

     

PJ - PJA - PL =زبان و ادبیات شرقی، ادبیات عربی

PN =ادبیات عمومی و تطبیقی

PQ =ادبیات فرانسه

PR =ادبیات انگلیسی

PS =ادبیات آمریکایی

PT =ادبیات ژرمنی

PZ =داستان و ادبیات کودکان

Q =علوم

QA =ریاضیات

QB =اخترشناسی

QC =فیزیک

QD =شیمی

QE =زیست شناسی

QH =علوم طبیعی

QK =گیاه شناسی

QL =جانور شناسی

QM =کالبد شناسی

QP =فیزیولوژی

QR =باکتری شناسی

 

R =پزشکی

 

S =کشاورزی

 

T =تکنولوژی

 

U =علوم نظامی

 

V =علوم دریایی

 

Z =کتاب شناسی و علوم کتابداری

" فرآیند آماده سازی و سازماندهی منابع اطلاعاتی "

خط و مشی تامین منابع اطلاعاتی

خط و مشی فراهم آوری منابع اطلاعاتی کتابخانه و فناوری اطلاعات

جهت شکل‌گیری مجموعه هر کتابخانه بخش فنی (فراهم‌آوری و سفارشات) بایستی نقش بسزایی ایفاء نماید. همچنان که برای ساختن هر بنایی نیاز به طرح و نقشه وجود دارد ، جهت فراهم‌آوری منابع کتابخانه نیز نیاز به نقشه احساس می‌شود که اصطلاحاً خط و مشی نامیده می‌شود.

خط و مشی در مجموعه سازی به عنوان مجموعه رهنمودهایی برای گزینش منظم، فراهم‌آوری و مدیریت منابعی که کتابداران متناسب با نیاز مراجعان فراهم می‌آورند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نظر به اهمیت موضوع و لزوم فراهم‌آوری منابع در عصر انفجار اطلاعات که امر مجموعه‌سازی را کاری بس دشوار می‌نماید سعی شد تا خط و مشی تأمین منابع اطلاعاتی کتابخانه و فناوری اطلاعات با توجه به نیاز اساتید، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان که کاربران اصلی کتابخانه را تشکیل می‌دهند تهیه و تدوین گردد. اگر تأمین منابع اطلاعاتی به صورت درست، به موقع و متناسب با نیازهای مراجعان باشد می‌تواند ضمن غنی‌سازی مجموعه و رفع نیاز مخاطبان، باعث افزایش میزان استفاده سایر مراکز و سازمان‌ها از منابع و خدمات مجموعه از طریق امانت بین کتابخانه‌ای گردد.

امید است بتوانیم با همکاری و همفکری جامعه کتابخانه و فناوری اطلاعات و یاری معاونت محترم پژوهشی دانشگاه و همچنین همکاران محترم سایر معاونت‌ها از عهده این مهم برآئیم و کمبودها و نقایص را برطرف و در جهت پیشبرد و تعالی اهداف دانشگاه گام برداریم.

۱-       فلسفه و هدف: 

۱-۱-    رسالت کتابخانه در خصوص تأمین منابع اطلاعاتی

تأمین منابع لازم در جهت رشد اخلاق اسلامی، تهذیب نفس و ارائه آموزه‌ها و الگوهای عملی و همچنین پیشروی در پاسخگویی به نیازهای نخبگانی و در راستای محورهای آموزشی - پژوهشی و ماموریت‌های دانشگاه و اصلاح و ارتقاء مستمر منابع اطلاعاتی و حمایت از برنامه‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه

 

۱-۲-   هدف تأمین منابع اطلاعاتی

پشتیبانی از برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه از طریق تأمین نیازهای اطلاعاتی اساتید، دانشجویان، کارکنان و سایر کاربران در جهت طراحی، اجراء و اشاعه الگوی نوین دانشگاه اسلامی که در پیوند با حوزه‌های علمیه، تحوّلی اساسی در نظام آموزش عالی کشور ایجاد نماید و در سطح دانشگاه‌های مرجع کشور قرار گیرد و برای مؤسسات آموزشی به عنوان الگوی دانشگاه اسلامی شناخته شود و بتواند همکاری مناسبی با کتابخانه‌های هم سنخ ایجاد نماید.

۲-      تعاریف:

۲-۱- مجموعه‌سازی: مجموعه‌سازی عبارت است از عمل یا فرآیند نیازسنجی، انتخاب، سفارش، تهیه و دسترس‌پذیر ساختن محتوای منابع اطلاعاتی مورد نیاز جامعه کتابخانه از راه‌های خرید، مبادله یا سایر روش‌های مرسوم و ارزیابی مداوم آنها.

۲-۲- جامعه کتابخانه: جامعه کتابخانه متشکل از کلیه اعضاء هیأت علمی، دانشجویان، کارکنان دانشگاه، فارغ‌التحصیلان، بازنشستگان اعضاء هیأت علمی، کارکنان و سایر کتابخانه‌هایی که با کتابخانه دانشگاه قرارداد دارند.

۲-۳- منابع اطلاعاتی: منابع اطلاعاتی در فرآیند مجموعه‌سازی شامل کتاب‌های فارسی، لاتین چاپی و الکترونیکی، مجلات چاپی و الکترونیکی، پایگاه‌های اطلاعاتی و منابع سمعی و بصری می‌باشد.

۲-۴- دامنه و پوشش:  کلیه منابع مربوط به رشته‌های موجود در دانشگاه و منابع بین‌رشته‌ای

 ۳.       کمیته تخصصی انتخاب و سفارش منابع و مدیریت مجموعه:

 

   هدف اصلی این کمیته عبارت است از بررسی راهکارهای لازم برای بهینه‌سازی امر انتخاب منابع و ارائه دستورالعمل‌هایی که بتواند این فعالیت را هماهنگ با اصول علمی و نیازها نماید.

   هدف دیگر این کمیته بررسی مشکلات مربوط به سفارش منابع و ارائه راهکارهای لازم در این رابطه و در نهایت بررسی و ارزیابی مجموعه به منظور پی بردن به نواقص آن است.

روزآمد نمودن منابع و هماهنگ نمودن رشد منابع با نیازهای آموزشی و پژوهشی هر دانشکده یا مرکز از دیگر هدفها به شمار می‌رود.

 

۱-۱-             اعضاء تشکیل دهنده کمیته تخصصی انتخاب منابع اطلاعاتی:

 - مدیر اداره منابع اطلاعاتی وکتابخانه

- کارشناس مسئول فنی کتابخانه

- متخصصان موضوعی (یک نماینده از هر یک از گروه‌های آموزشی و یک نماینده از مرکز تحقیقات به انتخاب دانشکده‌ها و با حکم معاون پژوهشی)  

۱-۲-         مسئولیت انتخاب مواد:

مسئولیت اصلی انتخاب منابع اطلاعاتی با مدیرکل کتابخانه و فناوری اطلاعات می‌باشد. وی وظیفه سیاست‌گذاری، تدوین آئین‌نامه‌های انتخاب، وجین و اهداء منابع و نظارت بر فرآیند مجموعه‌سازی و ارزیابی مجموعه را به کمیته تخصصی انتخاب منابع تفویض می‌نماید. بررسی و انتخاب مواد با کمیته انتخاب و مسئولیت اجرایی آن طبق آئین‌نامه بر عهده بخش فنی کتابخانه می‌باشد.

۲-   معیار کلی و عمومی انتخاب و تهیه منابع

 انتخاب منابع اطلاعاتی بر اساس نیاز سنجی از جامعه استفاده کننده صورت می‌گیرد؛ که بدین منظور معیارهای ذیل مورد توجه قرار می‌گیرد:

 ۲-۱-        در نظر گرفتن رسالت کتابخانه

۲-۲-        نوع استفاده کننده و نیازهای مطالعه کنندگان

۲-۳-        توجه به رشته‌های تحصیلی موجود در دانشگاه

۲-۴-        فضا و تقسیم بودجه اختصاص داده شده

۲-۵-        توجه ویژه به منابع و مواد مرجع مورد نیاز

۲-۶-        توجه به گروه‌های پژوهشی و پژوهشکده‌های فعال در دانشگاه

۲-۷-        توجه به اعتبار نویسنده، مترجم و ناشر

۲-۸-        توجه به اعتبار، صحت و روزآمد بودن اطلاعات

۲-۹-        جامعیت موضوع و عمق محتوای اثر

۲-۱۰-     شایستگی علمی اثر

۲-۱۱-     شکل ظاهری اثر

  ۳-ضوابط انتخاب و سفارش منابع اطلاعاتی

 منابع اطلاعاتی در نه دسته زیر تقسیم بندی می شوندکه مسئولیت تهیه کلیه منابع اطلاعاتی جهت استفاده کنندگان کتابخانه و فناوری اطلاعات بر عهده بخش فنی می‌باشد.

برنامه‌ریزی در مورد نحوه تخصیص بودجه تأمین منابع اطلاعاتی با توجه به فعالیتها و برنامه‌های گروههای آموزشی، مرکز تحقیقات و کتابخانه و فناوری اطلاعات و همچنین بهینه‌سازی منابع  اطلاعاتی موجود  (کمی کیفی) و تصویب رویه‌های تأمین منابع اطلاعاتی بر عهده کمیته برنامه‌ریزی و بهسازی کتابخانه‌ دانشگاه می‌باشد.کتابخانه با توجه به سیاست‌ها و خط مشی مصوب این کمیته اقدام به تأمین منابع اطلاعاتی می‌نماید.

 ۱-     کتاب فارسی ، عربی ، لاتین

۱-۱-              ضوابط انتخاب

به طور کلی ضوابط انتخاب کتاب به شرح زیر است :

-        خرید کتاب‌های علمی و فنی معتبر در چارچوب رشته‌های آموزشی دانشگاه

-        اولویت در خرید کتاب‌هایی که جنبه کاربردی دارند.

-        دقت در عدم خرید کتاب‌های تکراری

-        دقت در خرید کتب علمی معتبر با نازل‌ترین قیمت

-        ارائه دلایل کافی جهت خرید کتاب‌ها

۱-۲-             تأمین کتاب

-        ارتباط با ناشران و استفاده از بانک‌های اطلاعاتی آنها جهت تهیه کاتالوگ و فهرست منابع علمی

-        شرکت در نمایشگاه‌های کتاب (نمایشگاه بین المللی، نمایشگاه کتب علمی کاربردی، نمایشگاه قرآن، نمایشگاه نرم‌افزار، نمایشگاه مطبوعات، نمایشگاه‌های برگزار شده در سطح دانشگاه و کتابخانه‌های همکار و ...)

-        استفاده از کتاب‌شناسی‌ها، معرفی‌ کتاب‌های برگزیده و سایر مراجع معرفی کتاب (کتابگزاری‌ها)

-        استفاده از فهرست و یا وب سایت ناشران یا مراجعه مستقیم به کتاب‌فروشی‌ها

-        تفکیک کاتالوگ‌ها بر اساس رشته‌های تخصصی هر دانشکده

-        ارسال فهرست ناشران به دانشکده‌ها جهت بررسی ، انتخاب و تعیین اولویت‌ها و بازگرداندن به کتابخانه مطابق با زمان‌بندی تعیین شده

-        کنترل عناوین انتخاب شده با موجودی کتابخانه

-        ارسال فهرست به ناشران جهت دریافت پیش فاکتور

-        کنترل و مقایسه پیش‌فاکتورها با توجه به انعطاف پذیری ناشران، میزان تخفیف و قیمت کتاب‌ها

-        انجام مراحل تأمین اعتبار

فرایند انتخاب وتأمین منابع اطلاعاتی :

"فرایند انتخاب و تامین منابع اطلاعاتی "

  سفارش کتاب

سفارش کتاب جهت غنی سازی کتابخانه و فناوری اطلاعات با استفاده از ابزارها و منابع زیر انجام می‌گیرد:

الف ) سفارش کاربران:

در قسمتهای مختلف کتابخانه اعم از مخزن،  نشریات،دیداری شنیداری، اطلاع رسانی .کاربرگه های مخصوصی قرار داده شده است. مراجعان می توانند منابع مورد نظر خود را در کاربرگه های سفارش ثبت تا در اسرع وقت نسبت به تهیه آنها اقدام لازم بعمل آید.

ب) بروشورها:

 بروشورهای ناشران و کارگزاران در ایام نمایشگاه کتاب و طی سال جمع آوری و جهت انتخاب منابع در اختیار معاونین پژوهشی دانشکده ها قرار می گیرد.

ج) کتابشناسی ملی:

لوح فشرده کتابشناسی ملی هر سال در سه نوبت منتشر و در اختیار کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی دانشگاه قرار می گیرد و کارکنان بخش فهرست منابع جدید را استخراج و جهت انتخاب در اختیار معاونین پژوهشی دانشکده ها قرار می دهند.

د) کتابگزاریها:

کتابهای معرفی شده در کتابهای ماه ، کتاب هفته، جهان کتاب، روزنامه ها ، اینترنت ( وب سایت خانه کتاب ، وب سایت ناشران) و ... با توجه به ضرورت فهرست شده و جهت انتخاب در اختیار معاونین پژوهشی دانشکده ها قرار می دهند.

 فرایند تأمین منابع  بصورت نمودار زیر می باشد:

" نمودارتامین منابع"

 ۲-    نشریات ادواری فارسی

۲-۱-             ضوابط انتخاب

انتخاب و تأمین نشریات بر مبنای اصول زیر استوار است :

-        پرتیراژترین روزنامه‌های صبح و عصر که منعکس کننده حوادث سیاسی اجتماعی کشور می‌باشند.

-        نشریاتی که مفاهیم و پیشرفت‌های علمی و فنی را در سطوح  عمومی مطرح می‌کند و از اعتبار علمی نسبتا بالائی برخوردار هستند.

-        نشریات علمی مربوط به دانشگاه‌های کشور

-        نشریات مربوط به واحد‌های تحقیقاتی و صنعتی سازمان‌های دولتی و غیردولتی (در چارچوب رشته‌های آموزشی دانشگاه )

تبصره : کتابخانه و فناوری اطلاعات مسئولیت انطباق محتوای نشریات و تعیین حدود خرید نشریات فارسی را به عهده دارد.

۲-۲-            مراحل تأمین نشریات فارسی

-        ارتباط با مراکز مربوط داخلی و تهیه فهرست نشریات ادواری

-        عنداللزوم تهیه نمونه‌ای از نشریه برای تعیین کیفیت و محتوای علمی نشریه

-        پی‌گیری اشتراک نشریه و تهیه شماره‌های قبل در حد مقدورات مالی کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

۳-   نشریات ادواری خارجی

این نشریات تنها شامل نشریات ادواری می‌باشد. کلیه ضوابط و دستورالعملهای ذکر شده در خصوص خرید کتاب در این مورد نیز صادق است. جهت شناسائی و تهیه نشریات ادواری معتبر موارد زیر مورد تاکید است.

-        ارتباط با کتابخانه دانشگاه‌های معتبر کشورهای پیشرفته در زمینه علوم و فنون به منظور شناسایی منابع اشتراک آنها و در نتیجه تعیین حدود اعتبار نشریات ادواری به صورت نسبی

-        ارتباط با کتابخانه‌ دانشگاه‌های داخل کشور و تهیه فهرست نشریات آنها و ایجاد خدمات متقابل با سهولت هر چه بیشتر

-        عنداللزوم تهیه نمونه‌ای از نشریه قبل از اشتراک به منظور ارزیابی کیفیت علمی آن توسط کمیته انتخاب منابع

-        آمارگیری دقیق دفعات استفاده از هر نشریه و جمع بندی نظریات

-        شناسایی و تهیه سابقه نشریات در موارد خاص

-        تهیه فهرستی از کمبود نشریات و جستجو و شناسائی آنها در مراکز علمی داخل کشور

-        بانک‌های اطلاعاتی که نشریه فوق را نمایه و یا به صورت تمام متن عرضه می‌کنند.

تبصره: در صورت عرضه متن کامل نشریات در بانک‌های اطلاعاتی اشتراک لغو و از فایل الکترونیکی استفاده خواهد شد.

۴-   منابع دیداری شنیداری

۴-۱-             ضوابط انتخاب

-        منابعی که در رابطه با رشته‌های تخصصی دانشگاه باشد.

-        منابعی که موضوعات علمی را به صورت ساده تشریح نماید.

-        سایر منابعی که تفهیم آموزش‌های جاری‌ در دانشگاه را یاری دهد.

۴-۲-            شیوه جستجو و شناسایی منابع

-        شناسایی مراکز علمی در داخل کشور و تهیه فهرست منابع

-        شناسایی مراکز مهم فروش منابع دیداری و شنیداری و جمع‌آوری فهرست‌های توزیع کنندگان

-        تعیین و تصویب منابع مبتنی بر ضوابط کتابخانه

۵-    نرم‌افزارها و بانک‌های اطلاعاتی گسسته  (Off line) و بانک‌های اطلاعاتی پیوسته (On line)

انتخاب و تأمین بانک‌های اطلاعاتی بر مبنای اصول زیر استوار است:

-         نوع منابع: پایگاه‌های اطلاعاتی منبع و مرجع

-        گزینه‌های برون داد: نمایش، چاپ، ذخیره، ارسال به پست الکترونیکی، کاربر پسند بودن، تحویل مدرک

-        پوشش زمانی پایگاه اطلاعاتی

-        پوشش مکانی

-        زبان انتشار

-        محیط رابط جستجو: ثبات، کاربر پسندی محیط رابط

-        انتخاب گزینه‌های جستجو: دسترسی یکپارچه و هماهنگ با استاندارد [Z39.50]، صفحات کمکی، عملگرهای بولی و همجواری، جستجوی فیلدهای خاص، محدود کردن، ذخیره‌سازی و ترکیب جستجوها،  جستجوی سیستم کمکی

-        دسترسی به مجلات نمایه شده

-        محتوا: دسترسی به فایل‌ها‌ی گذشته به صورت تمام متن، فرمت «پی دی اف»، گرافیک و تصویرها، رایج بودن و روزآمدی

-        مسایل خاص کتابخانه: برقراری ارتباط با مجموعه‌های داخلی، محدودیت‌های امانت بین کتابخانه، داشتن اعتبار در مورد دسترسی از راه دور، برنامه‌های آماده و کاربردی،  میزان راهنمایی و پشتیبانی

-        وجود راهنماها در بانک اطلاعاتی

 ۶-    مقالات علمی

سفارش هر نوع مقاله علمی پژوهشی تنها با درخواست کتبی عضو متقاضی و تایید معاونت پژوهشی دانشکده میسر می‌باشد.

الف : مقالات داخل کشور

پس از دریافت تقاضا، ابتدا مقالات درخواستی با مجموعه کتابخانه کنترل و در صورت موجود نبودن از طریق کتابخانه‌های همکار ، مرکز اسناد و مدارک علمی و یا مراکز دیگر  نسبت به تأمین مقاله مورد نظر اقدام خواهد شد.

ب: مقالات خارج از کشور

چنانچه تهیه مقالات درخواستی در داخل کشور میسر نباشد، کتابخانه نسبت به تأمین مقاله درخواستی از طریق کتابخانه بریتانیا (B.L) و یا کتابخانه‌های دیگر دانشگاه‌های جهان اقدام می‌نماید.

۷-   پایان نامه ها

فارغ التحصیلان قبل از تسویه حساب می‌بایست دو نسخه چاپی و یک نسخه الکترونیکی از پایان نامه خود را بر اساس جزوه "دستورالعمل تدوین پایان نامه" تهیه و به کتابخانه و مرکز اطلاع‌رسانی ارائه نمایند.

۸-   اسناد و مدارک

مدارک دریافت شده از موسسات، ارگان‌ها و دانشگاه‌های دیگر پس از تفکیک موضوعات مورد نیاز در کتابخانه و فناوری اطلاعات نگهداری می‌شوند.

مدارک غیر تخصصی که جنبه عام دارد مدتی نمایش و سپس جهت خمیر ارسال می‌گردد.

۹-    منابع جغرافیایی:

این منابع به پیشنهاد دانشکده‌ها و بخش‌ها تأمین و در اختیار گذارده خواهد شد.

 

بررسی مجموعه (وجین)

با توجه به اهمیت کنترل رشد مجموعه کتابخانه و حفظ روزآمدی و پویایی آن و کمبود فضا، وجین یکی از ضروری‌ترین اقدامات دوره‌ای در هر کتابخانه‌ای می‌باشد. موثر‌ترین نتیجه‌ای که از فرایند وجین حاصل می‌گردد حفظ موجودی کتابخانه در سطحی قابل قبول و راهی برای کاهش نارضایتی مراجعه کننده‌ای است که در جستجوی اثری خاص می‌باشد. وجین یک اقدام مؤثر و حساس می‌باشد که باید با دقت نظر، دانش و شناخت دقیق نسبت به مجموعه و مخاطبان آن صورت پذیرد تا از وجین اقلام مفید و با ارزش جلوگیری شود.

با توجه به اهمیت ویژه امر وجین آئین‌نامه کاملی در هیأت رئیسه دانشگاه مصوب شده است که در فصل آخر مطالب پیوست می‌باشد.

همکاری بین کتابخانه‌ای ( تأمین مدرک ):

         هدف از ایجاد همکاری بین کتابخانه‌ای تأمین منابع اطلاعاتی مورد نیاز مراجعان و نیز ایجاد بستر مناسب اشتراک منابع اطلاعاتی با مراکز هم سنخ می باشد. در این راستا کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی زمینه ایجاد همکاری بین کتا بخانه ای با سایر مراکز علمی و دانشگاهی از قبیل کتابخانه  و مرکز اطلاع‌رسانی دانشگاه تربیت مدرس ، کتابخانه  و مرکز اطلاع‌رسانی وزارت امور خارجه، کتابخانه  و مرکز اطلاع‌رسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، کتابخانه  و مرکز اطلاع‌رسانی بانک  و مرکز اطلاع‌رسانی، کتابخانه و مرکز اطلاع‌رسانی دانشگاه پیام نور، موسسه عالی آموزشی و پژوهشی مدیریت و برنامه ریزی ، موسسه حکمت و فلسفه ایران ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، پژوهشگاه فرهنگ و مطالعات علوم انسانی، موسسه پژوهشهای پولی و بانکی، بنیاد دایره المعارف اسلامی، دایره المعارف بزرگ اسلامی، سازمان بورس ، دانشکده علوم حدیث شرکت گاز ، شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی و ...فراهم نموده است.

نحوه همکاری با کتابخانه مزبور به یک از دو شکل زیر می‌باشد :

۱-       عضویت یکی از همکاران در کتابخانه مورد نظر و امانت منابع مورد نیاز

۲-       قرارداد همکاری بین کتابخانه‌ای

۳-       قراردادهای همکاری معاونت پژوهشی

دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه چنانچه منابع مورد نظرشان در کتابخانه موجود نباشد می توانند با استفاده از وب سایت www.nosasoft.com ، www.lib.ir و همچنین سایت مرکز مورد نظر ، در فهرست کتابخانه های مزبور جستجو و در صورت موجود بودن در یکی از کتابخانه ها منابع مورد نظر را سفارش دهند تا در اسرع وقت نسبت به تهیه منبع مورد نظر اقدام گردد.

 

"فرایند تامین منابع اطلاعاتی "