قابل توجه اساتید محتر م و دانشجویان عزیز در مورد پایگاه اطلاعاتی نورمگز

اساتید محترم و دانشجویان عزیز با توجه به پایان عضویت دانشگاه امام صادق (ع) در سامانه نور مگز(Normags) جهت دریافت مقالات مورد نظر خود به پایگاههای اطلاعاتی  زیر مراجعه کنید

پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی(SID)

پرتال جامع علوم انسانی

مرجع دانش

در صورت عدم دسترسی به مقالات و منابع مورد نظر با ایمیل آقای رزمی به نشانه razmi1354@yahoo.com  مکاتبه نمایید