کتاب و مقالات رایگان

به اطلاع کاربران عزیز کتابخانه می رساند، سامانه یابش (yabesh.ir)  دارای ۶۰ میلیون مقاله رایگان و ۵۰۰ هزار کتاب لاتین الکترونیکی و آنلاین رایگان ارائه خدمات می نماید