دسترسی به کتب الکترونیکی لاتین

اساتید و دانشجویان عزیز، جهت دست رسی به متن کامل یکصد و ده هزار کتاب الکترونیکی لاتین، با استفاده از نام کاربری و رمز عبوری که برای امانت منابع اطلاعاتی کتابخانه استفاده می کنید وارد سامانه ساعد شوید

saed.isu.ac.ir:8880