متن کامل نسخه‌های خطی

به استحضار کاربران محترم و پژوهشگران عزیز می رساند، بالغ بر ۵۰ هزار نسخ خطی تمام متن  از طریق نام کاربری و رمز عبوری که برای امانت منابع اطلاعاتی کتابخانه استفاده می کنید، در خارج از دانشگاه قابل دست رسی می باشد