ساعت کار کتابخانه و تالار مرجع برای مراجعین خارج از دانشگاه

 مراجعین محترم خارج از دانشگاه امام صادق(ع) به کتابخانه، در طول ایّام هفته شنبه تا چهارشنبه از ۸ صبح الی ۱۵/۴۵ با معرفی‌نامه از محل کار و یا محل تحصیل خود با موافقت مسئول کتابخانه میّسر می باشد از پذیرش بزرگواران در روزهای پنج شنبه و جمعه همچنین در ایّام تعطیل معذوریم.