مجموعه نرم افزارهای نور(قاصدک نور)

قابل توجه کاربران محترم کتابخانه: مجموعه نرم افزارهای نور تحت عنوان قاصدک نور در لینک قاصدک نور درداخل دانشگاه با (IP های دانشگاه) قابل دسترسی می باشد، همچنین لینک مورد نظر در پرتال کتابخانه در قسمت پیوندهای مرتبط قابل دسترسی است . کتابخانه ۱۳۹۸/۰۷/۳۰