اطلاعیه ها
تغییر ساعت کار کتابخانه تاپایان امتحانات برگزاری نمایشگاه کتاب های خریداری شده از سی و یکمین نمایشگاه کتاب
منابع چندرسانه‌ای
منابع چندرسانه‌ای کتابخانه دانشگاه امام صادق(ع)  
تازه های کتابخانه
[insert_php] $jsonurl="http://saed.isu.ac.ir/rest/news/bibliographic/listBiblio"; try { $resultjson = file_get_contents($jsonurl); $datajson = json_decode($resultjson,true); echo 'تازه های کتابخانه'; if (is_array($datajson['newItemsEntity'])) { switch ($datajson['totalResult']) { case 1: echo ''; echo "" ; if(($datajson['newItemsEntity']['materialType']=="BF")||($datajson['newItemsEntity']['materialType']=="BL")) echo " "; if(($datajson['newItemsEntity']['materialType']=="VF")||($datajson['newItemsEntity']['materialType']=="VL")) echo " ";...
پایگاه علم سنجی
پایگاه داده های علم سنجی دانشگاه امام صادق

آخرین اخبار

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ , ۲۲:۱۳:۱۶
آخرین اخبار
    < >

    آخرین اطلاعیه‌ها

    دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ , ۲۲:۱۳:۱۶
    آرشیو آخرین اطلاعیه ها