نمایش مختصر - کتابخانه دیجیتال و فن آوری اطلاعات دانشگاه امام صادق(ع)
صفحه آماده است.
نوع مدرک
موضوعات مرتبط
Islamic ethics ( ۳۷۳ )
مديريت ( ۲۱۸ )
پدیدآوران مرتبط
ناشران مرتبط
بي نا ( ۲۸ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:دیداری شنیداری فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۳۵۴۹ رکورد از ۲۹۴۷۷۱ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[فیلم]
عنوان :ديدار معاون وزير علوم
تاریخ نشر :۱۳۸۸/۹/۲۹
ناشر :دانشگاه امام صادق (ع)
شماره راهنما :۳ ر
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
2.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان :نشست صميمي روحانيون و ائمه جماعات با رياست محترم مجلس خبرگان
پدیدآور :روابط عمومي دانشگاه امام صادق(ع)
تاریخ نشر :۱۳۹۱
ناشر :دانشگاه امام صادق (ع)
شماره راهنما :‭BP۱۸۷ /ن۵ ۱۳۹۱‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
3.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[فیلم]
عنوان :شوراي هيات رئيسه
ناشر :دانشگاه امام صادق (ع)
شماره راهنما :۷ ر
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
4.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان :مراسم بزرگداشت روز معلم (۱۳۹۱/۰۲/۱۲)
تاریخ نشر :۱۳۹۱
ناشر :دانشگاه امام صادق (ع)
شماره راهنما :‭BP۲۳۳/۷ /م۹ م۴ ۱۳۹۱‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
5.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان :شب قدر ۲۱ ماه رمضان سال ۱۳۸۷
پدیدآور :‏ دانشگاه امام صادق (ع)
تاریخ نشر :۱۳۸۷
ناشر :دانشگاه امام صادق(ع)
شماره راهنما :‭BP۲۷۰ /ش۲۲ ۱۳۷۸‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
6.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان :شب قدر ۲۳ ماه مبارک رمضان
تاریخ نشر :۱۳۷۸
ناشر :دانشگاه امام صادق(ع)
شماره راهنما :‭BP۲۷۰ /ش۲۳ ۱۳۷۸‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
7.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان :سخنراني حضرت آيت الله مهدوي کني(ره) شب قدر ۲۳ ماه مبارک رمضان ۱۳۸۷
پدیدآور :‏ دانشگاه امام صادق (ع)
تاریخ نشر :۱۳۸۷
ناشر :دانشگاه امام صادق(ع)
شماره راهنما :BP۲۷۰ /۲۳۱ ۱۳۸۷
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
8.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[فیلم]
عنوان :افتتاحيه دوره آموزش زبان عربي
تاریخ نشر :۱۳۹۱
ناشر :دانشگاه امام صادق (ع)
شماره راهنما :۶۵ ر
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
9.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان :شب قدر ۱۹ ماه مبارک رمضان
پدیدآور :دانشگاه امام صادق(ع)
تاریخ نشر :۱۳۸۷
ناشر :دانشگاه امام صادق (ع)
شماره راهنما :‭BP۲۷۰ /ش۲۱۹ ۱۳۷۸‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
10.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[فیلم]
عنوان :خاطرات سياسي آيت الله مهدوي کني در برنامه فوق العاده
تاریخ نشر :[بی تا]
ناشر :صدا و سيما
شماره راهنما :‭DSR۱۶۷۰ /م۹ خ۲ ‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
11.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان :مراسم ختم قرآن کريم با حضور حضرت آيت الله مهدوي کني(ره) در مسجد دانشگاه
پدیدآور :‏ دانشگاه امام صادق(ع)
تاریخ نشر :۱۳۸۵
ناشر :دانشگاه امام صادق(ع)
شماره راهنما :‭BP۷۴/۵ /م۴ ۱۳۸۵‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
12.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[فیلم]
عنوان :مراسم ديدار دانش آموزان ابتدايي کارکنان دانشگاه با آيت الله مهدوي کني
تاریخ نشر :۱۳۸۵
ناشر :دانشگاه امام صادق (ع)
شماره راهنما :۱۵ ر
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
13.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان :ديدار مسئولين بسيج دانشجويي دانشگاه با آيت الله مهدوي کني (۱۳۸۶/۰۸/۱۳)
تاریخ نشر :۱۳۸۶
ناشر :دانشگاه امام صادق (ع)
شماره راهنما :‭DSR۱۵۳۳/۵ /د۹ ک۹ ۱۳۸۶‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
14.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان :اصول فقه
ناشر :دانشگاه امام صادق (ع)
شماره راهنما :۱۷ ر
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
15.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان :درس تذهيب = منطق تفتازاني
تاریخ نشر :۱۳۶۲
ناشر :دانشگاه امام صادق (ع)
شماره راهنما :۲۰ ر
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
16.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان :شرح لمعه کتاب الوقف و الرهن
تاریخ نشر :۱۳۶۴
ناشر :دانشگاه امام صادق (ع)
شماره راهنما :۲۴ ر
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
17.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان :آزمايشات مديريت ژاپني
تاریخ نشر :۱۳۸۲
ناشر :موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي
شماره راهنما :‭HD۷۰ /‮الف‬۴ ۱۳۸۲‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
18.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان :مديريت توليد و اجرا
تاریخ نشر :[بی تا]
ناشر :موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي
شماره راهنما :‭TS۱۵۵ /م۴ ‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
19.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان :مديريت شرکتهاي متوسط و کوچک(بازاريابي)
ناشر :موسسه آموزش و پرورش مديريت و برنامه ريزي
شماره راهنما :‭ر۲۷‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
20.
دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
عنوان :مديريت خلاق
تاریخ نشر :[بی تا]
ناشر :موسسه عالی آموزش و پژوهش مديرت و برنامه ريزي
شماره راهنما :‭HD۴۵ /م۴‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو