نمایش مختصر - کتابخانه دیجیتال و فن آوری اطلاعات دانشگاه امام صادق(ع) - سامانه ساعد
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
مديريت ( ۱۲۶ )
Management ( ۳۵ )
اقتصاد ( ۳۴ )
بیشتر...
پدیدآوران مرتبط
بیشتر...
ناشران مرتبط
بي نا ( ۲۸ )
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:دیداری شنیداری فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۳۱۰۰ رکورد از ۲۴۷۶۳۶ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
دیداری شنیداری فارسی
عنوان :مديريت توليد و اجرا(۵)
شماره راهنما :‭ر۲۶‬
ناشر :موسسه عالي آموزش و پرورش مديريت و برنامه ريزي
نوع ماده :دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
2.
دیداری شنیداری فارسی
عنوان :مديريت شرکتهاي متوسط و کوچک(بازاريابي)
شماره راهنما :‭ر۲۷‬
ناشر :موسسه آموزش و پرورش مديريت و برنامه ريزي
نوع ماده :دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
3.
دیداری شنیداری فارسی
عنوان :مديريت خلاق
شماره راهنما :‭ر ۲۸‬
ناشر :موسسه آموزش و پرورش مديرت و برنامه ريزي
نوع ماده :دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
4.
دیداری شنیداری فارسی
عنوان :آينده‌نگري به شيوه‌هاي جديد
شماره راهنما :‭ر ۲۹‬
تاریخ نشر :۱۳۸۲
ناشر :مرکز تکنولوژي آموزشي موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي
نوع ماده :دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
5.
دیداری شنیداری فارسی
عنوان :مديريت کيفيت جامع
شماره راهنما :‭ر ۳۰‬
تاریخ نشر :۱۳۸۲
ناشر :موسسه عالي آموزش و پروهش مديريت و برنامه ريزي
نوع ماده :دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
6.
دیداری شنیداری فارسی
عنوان :عملکرد شغلي
شماره راهنما :‭ر۵۴‬
تاریخ نشر :۱۳۸۱
ناشر :موسسه عالي آموزش و پژوهش مديرت و برنامه ريزي
نوع ماده :دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
7.
دیداری شنیداری فارسی
عنوان :ظهور سيستم هولمز
شماره راهنما :‭ر۵۵‬
تاریخ نشر :۱۳۸۲
ناشر :موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي
نوع ماده :دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
8.
دیداری شنیداری فارسی
عنوان :اهميت زمان در تحويل کالاي سفارشي
شماره راهنما :‭ر ۶۸‬
تاریخ نشر :۱۳۸۲
ناشر :مرکز تکنولوژي آموزشي موسسه عالي آموزش و پرورش مديريت و برنامه‌ريزي
نوع ماده :دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
9.
دیداری شنیداری فارسی
عنوان :بوجود آوردن فرصتها
شماره راهنما :‭ر ۷۰‬
تاریخ نشر :۱۳۸۲
ناشر :مرکز تکنولوژي آموزشي موسسه عالي آموزش و پرورش مديريت و برنامه‌ريزي
نوع ماده :دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
10.
دیداری شنیداری فارسی
عنوان :دستاوردهاي مديريت
شماره راهنما :‭ر ۱۳۰‬
تاریخ نشر :۱۳۸۲
ناشر :مرکز تکنولوژي آموزشي موسسه عالي آموزش و پرورش مديريت و برنامه‌ريزي
نوع ماده :دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
11.
دیداری شنیداری فارسی
عنوان :برخي لغزشها در سازماندهي
شماره راهنما :۱۳۱ر
ناشر :موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت برنامه ريزي
نوع ماده :دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
12.
دیداری شنیداری فارسی
عنوان :دفتر کار (جلسات)
شماره راهنما :‭ر ۱۳۲‬
تاریخ نشر :۱۳۸۲
ناشر :مرکز تکنولوژي آموزشي موسسه عالي آموزش و پرورش مديريت و برنامه‌ريزي
نوع ماده :دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
13.
دیداری شنیداری فارسی
عنوان :دفتر کار تيم
شماره راهنما :‭ ر ۱۳۳‬
تاریخ نشر :۱۳۸۲
ناشر :مرکز تکنولوژي آموزشي موسسه عالي آموزش و پرورش مديريت و برنامه‌ريزي
نوع ماده :دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
14.
دیداری شنیداری فارسی
عنوان :دفتر کار ملاقات کوتاه
شماره راهنما :‭ر ۱۳۳‬
تاریخ نشر :۱۳۸۲
ناشر :مرکز تکنولوژي آموزشي موسسه عالي آموزش و پرورش مديريت و برنامه‌ريزي
نوع ماده :دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
15.
دیداری شنیداری فارسی
عنوان :دموکراسي صنعتي
شماره راهنما :‭ر ۱۳۵‬
تاریخ نشر :۱۳۸۲
ناشر :مرکز تکنولوژي آموزشي موسسه عالي آموزش و پرورش مديريت و برنامه‌ريزي
نوع ماده :دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
16.
دیداری شنیداری فارسی
عنوان :بررسي عوامل و مراحل تغيير در سازمان
شماره راهنما :۱۳۷ر
ناشر :موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت برنامه ريزي
نوع ماده :دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
17.
دیداری شنیداری فارسی
عنوان :روشهايي براي موفقيت مالي
شماره راهنما :‭ر ۱۳۹‬
تاریخ نشر :۱۳۸۲
ناشر :مرکز تکنولوژي آموزشي موسسه عالي آموزش و پرورش مديريت و برنامه‌ريزي
نوع ماده :دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
18.
دیداری شنیداری فارسی
عنوان :راهبردهاي مديريت
شماره راهنما :‭ر ۱۴۰‬
تاریخ نشر :۱۳۸۲
ناشر :مرکز تکنولوژي آموزشي موسسه عالي آموزش و پرورش مديريت و برنامه‌ريزي
نوع ماده :دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
19.
دیداری شنیداری فارسی
عنوان :الگوي تدوين استراتژي مبتني بر مشارکت کارکنان
شماره راهنما :۱۴۰ر
تاریخ نشر :[بی تا]
ناشر :موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي
نوع ماده :دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
20.
دیداری شنیداری فارسی
عنوان :راهنماي عملي براي بهسازي مديريت
شماره راهنما :‭ر ۱۴۱‬
تاریخ نشر :۱۳۸۲
ناشر :مرکز تکنولوژي آموزشي موسسه عالي آموزش و پرورش مديريت و برنامه‌ريزي
نوع ماده :دیداری شنیداری فارسی
دیداری شنیداری فارسی[رسانه]
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو