نمایش مختصر - کتابخانه دانشگاه امام صادق(ع)
صفحه آماده است.
نوع مدرک
کتاب فارسی ( ۹۶۸۹۹ )
موضوعات مرتبط
پدیدآوران مرتبط
ناشران مرتبط
امیرکبیر ( ۱۲۸۴ )
بی‌نا] ( ۱۲۸۲ )
خرسندی ( ۹۳۳ )
واحدهای مرتبط
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:کتاب فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۹۶۸۹۹ رکورد از ۶۷۳۳۶۲ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :مقتل علی الاکبر ابن الشهید ابی عبدالله الحسین بن علی علیهم‌السلام
پدیدآور :بحرانی، حسین، ‭۱۹۶۷ - ۱۸۸۴‬
تاریخ نشر :‭۱۳۷۰‬.
ناشر :الشریف الرضی
شماره راهنما :‭BP۵۳/۵‬‭ /ب۳،م۷‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
2.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :اینهمه نیست: مجموعه غزلیات عرفانی
پدیدآور :فکورصفا، محمد، ‭۱۲۹۷‬
تاریخ نشر :‭[ ۱۳‬.
ناشر :بی‌نا
شماره راهنما :‭PIR۸۱۶۹‬‭ /ک۹۴،‮الف‬۹‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
3.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :ال‍شخصیه السویه
پدیدآور :موسی، عبدالحمید
تاریخ نشر :‭۱۴۰۶‬ق =‭۱۳۶۵ ‬.
ناشر :مکتبه و هیه
شماره راهنما :‭BP۲۳۲/۶۵‬‭ /م۴،ش۳‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
4.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :خط سیر ما یا صراط مستقیم
تاریخ نشر :‭۱۴۰۰‬ق =‭[ ۱۳۵۹ ‬.
ناشر :پایگاه آل‌محمد و پیروانش
شماره راهنما :‭BP۱۸۸/۸‬‭ /خ۶ ۱۳۵۹‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
5.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :بین‌النهرین و ایران باستان
پدیدآور :مالووان
تاریخ نشر :‭۱۳۶۸‬.
ناشر :دانشگاه تهران
شماره راهنما :‭DS۷۰/۶‬‭ /م۲،ب۹‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
6.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :زمینه فرهنگ مردم
پدیدآور :س‍ت‍اری‌، ج‍لال‌
تاریخ نشر :‭۱۳۷۰‬.
ناشر :نشر ویراستار
شماره راهنما :‭GR۲۹۰‬‭ /س۲،ز۸‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
7.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :مقدمه‌ای بر مردم‌شناسی
پدیدآور :آلیور، داگلاس
تاریخ نشر :‭۱۳۷۳‬.
ناشر :مرندیز
شماره راهنما :‭GN۲۴‬‭ /آ۷،م۷‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
8.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :دولت فلسطین و شهرکهای یهودی نشین
پدیدآور :م‍ع‍روف‌، ع‍ب‍د
تاریخ نشر :‭۱۳۷۴‬.
ناشر :اطلاعات
شماره راهنما :‭DS۱۱۹/۷‬‭ /م۷،د۹‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
9.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :سرچشمه‌های نور: امام رضا علیه‌السلام
پدیدآور :سازمان تبلیغات اسلامی
تاریخ نشر :‭۱۳۶۸‬.
ناشر :سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز چاپ و نشر
شماره راهنما :‭BP۴۷‬‭ /س۲،س۴‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
10.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری
پدیدآور :وبر، ماکس
تاریخ نشر :‭۱۳۷۳‬.
ناشر :انتشارات علمی و فرهنگی
شماره راهنما :‭BR۱۱۵‬‭ /ج۲،و۲ ۱۳۷۳‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
11.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :ماجرای وینستن
پدیدآور :فاست، هواردملوین، ‭ ۱۹۱۴‬
تاریخ نشر :‭۱۳۴۶‬.
ناشر :پیروز
شماره راهنما :‭PS۳۵۲۹‬‭ /‮الف‬۵،م۲‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
12.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :راز و نیاز با یار دلنواز: نجوای علی (ع) با حبیب خدا ختم انبیاء
پدیدآور :س‍ی‍ف‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
تاریخ نشر :‭۱۳۸۴‬.
ناشر :نوید
شماره راهنما :‭BP۳۷/۳‬‭ /س۹،ر۲‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
13.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :سهم اسلام در تمدن جهان
پدیدآور :ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌ ص‍اح‍ب‌ال‍زم‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌
تاریخ نشر :[‭[ ۱۳۵۳؟ ‬.
ناشر :بعثت
شماره راهنما :‭BP۲۲۹/۳‬‭ /ن۲،س۹‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
14.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :دیوان اسرار
پدیدآور :سبزواری، هادی‌بن‌مهدی، ‭۱۲۸۹ - ۱۲۱۲‬ق
تاریخ نشر :‭[ ۱۳۰۰‬.
ناشر :بی‌نا
شماره راهنما :‭PIR۷۰۷۲‬‭ /س۲،د۹‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
15.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :گذری کوتاه بر زندگی و زمان رهبران الهی شیعه: امام صادق(ع)
پدیدآور :ولی‌عصری، حسین
تاریخ نشر :‭۱۳۶۱‬.
ناشر :روح
شماره راهنما :‭BP۴۵‬‭ /و۸،گ۴‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
16.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :بینوایان
پدیدآور :هوگو، ویکتورماری، ‭۱۸۸۵ - ۱۸۰۲‬
تاریخ نشر :‭۱۳۶۲‬.
ناشر :توسن
شماره راهنما :‭PQ۲۵۲۸‬‭ /‮ه‍‬۹۴،ب۹‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
17.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :انسان و تاریخ
پدیدآور :شریعتی، علی، ‭۱۳۵۶ - ۱۳۱۲‬
تاریخ نشر :‭۱۳۵۸‬.
ناشر :قلم
شماره راهنما :‭D۱۶/۸‬‭ /ش۴،‮الف‬۸‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
18.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :فلسفه تاریخ در اسلام
پدیدآور :شریعتی، علی، ‭۱۳۵۶ - ۱۳۱۲‬
تاریخ نشر :[‭[ ۱۳۵۷؟ ‬.
ناشر :احیاء
شماره راهنما :‭D۱۶/۸‬‭ /ش۴،ف۸‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
19.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :از دنیای‭‬شهر تا شهر‭‬دنیا: سیری در اندیشه سیاسی غرب
پدیدآور :خاتمی، محمد
تاریخ نشر :‭۱۳۷۳‬.
ناشر :نشرنی
شماره راهنما :‭JA۸۲‬‭ /خ۲،‮الف‬۴‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
20.
کتاب
کتاب[کتاب]
عنوان :دراسات حول النظریه الدیمقراطیه: سبینوزا - روسو - هیجل - مارکس
پدیدآور :شارییر، رونیه‌دولا
تاریخ نشر :‭۱۹۸۶‬.
ناشر :دارطلاس
شماره راهنما :‭JC۴۲۳‬‭ /ش۲،د۴‬
مرکز :دانشگاه امام صادق علیه السلام
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو