پرسش و پاسخ - کتابخانه دانشگاه امام صادق(ع)
صفحه آماده است.
گروههای موضوعی ...
 
 
خدمات عمومی
دستیابی به پایان‌نامه‌ها چه شرایطی دارد؟
( تعداد ارجاع :338 | آخرین مراجعه :۱۳۹۷/۱۱/۲۷ )
ساعت کار کتابخانه و فناوري اطلاعات تا چه ساعتی است؟
( تعداد ارجاع :188 | آخرین مراجعه :۱۳۹۷/۱۱/۰۱ )
نحوه تمدید و رزرو کتاب چگونه می‌باشد؟
( تعداد ارجاع :179 | آخرین مراجعه :۱۳۹۷/۱۱/۲۵ )
میزان و نحوه جریمه تاخیر در بازگشت کتاب چگونه است؟
( تعداد ارجاع :88 | آخرین مراجعه :۱۳۹۷/۱۱/۰۵ )
آیا تمام دانشجویان دانشگاه دانشگاه امام صادق (ع) در همه‌ی مقاطع می‌توانند از پایان‌نامه‌ها استفاده نمایند؟
( تعداد ارجاع :87 | آخرین مراجعه :۱۳۹۷/۱۱/۰۵ )
در صورت مفقود شدن یا ناقص شدن کتاب امانی چه باید کرد؟
( تعداد ارجاع :55 | آخرین مراجعه :۱۳۹۷/۱۱/۲۲ )
آیا با کارت غدیر می توانم از مجموعه کتابخانه مرکزی کتاب به امانت بگیرم؟
( تعداد ارجاع :54 | آخرین مراجعه :۱۳۹۷/۱۱/۰۸ )
سيستم مخزن کتابخانه بسته است یا باز؟
( تعداد ارجاع :52 | آخرین مراجعه :۱۳۹۷/۱۰/۲۵ )
آیا نیازی به تمدید کارت عضویت در کتابخانه ی مرکزی می باشد؟
( تعداد ارجاع :29 | آخرین مراجعه :۱۳۹۷/۱۱/۰۵ )
خدمات فنی
1. چطور می‌توانم درخواست خرید یک کتاب جدید را به کتابخانه بدهم؟
( تعداد ارجاع :167 | آخرین مراجعه :۱۳۹۷/۱۱/۲۲ )