پرسش و پاسخ - کتابخانه دانشگاه امام صادق(ع)
صفحه آماده است.
گروههای موضوعی ...
 
 
خدمات عمومی
دستیابی به پایان‌نامه‌ها چه شرایطی دارد؟
( تعداد ارجاع :380 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۰۳/۲۵ )
ساعت کار کتابخانه و فناوري اطلاعات تا چه ساعتی است؟
( تعداد ارجاع :204 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۰۳/۱۴ )
نحوه تمدید و رزرو کتاب چگونه می‌باشد؟
( تعداد ارجاع :203 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۰۳/۱۹ )
میزان و نحوه جریمه تاخیر در بازگشت کتاب چگونه است؟
( تعداد ارجاع :100 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۰۳/۱۳ )
آیا تمام دانشجویان دانشگاه دانشگاه امام صادق (ع) در همه‌ی مقاطع می‌توانند از پایان‌نامه‌ها استفاده نمایند؟
( تعداد ارجاع :100 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۰۳/۲۲ )
سيستم مخزن کتابخانه بسته است یا باز؟
( تعداد ارجاع :61 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۰۳/۰۸ )
آیا با کارت غدیر می توانم از مجموعه کتابخانه مرکزی کتاب به امانت بگیرم؟
( تعداد ارجاع :60 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۰۳/۰۲ )
در صورت مفقود شدن یا ناقص شدن کتاب امانی چه باید کرد؟
( تعداد ارجاع :59 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۰۳/۱۳ )
آیا نیازی به تمدید کارت عضویت در کتابخانه ی مرکزی می باشد؟
( تعداد ارجاع :34 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۰۲/۱۹ )
خدمات فنی
1. چطور می‌توانم درخواست خرید یک کتاب جدید را به کتابخانه بدهم؟
( تعداد ارجاع :196 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۰۳/۲۵ )