پرسش و پاسخ - کتابخانه دانشگاه امام صادق(ع)
صفحه آماده است.
گروههای موضوعی ...
 
 
خدمات عمومی
دستیابی به پایان‌نامه‌ها چه شرایطی دارد؟
( تعداد ارجاع :360 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۰۲/۰۱ )
ساعت کار کتابخانه و فناوري اطلاعات تا چه ساعتی است؟
( تعداد ارجاع :197 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۰۱/۳۰ )
نحوه تمدید و رزرو کتاب چگونه می‌باشد؟
( تعداد ارجاع :192 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۰۲/۰۲ )
میزان و نحوه جریمه تاخیر در بازگشت کتاب چگونه است؟
( تعداد ارجاع :99 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۰۱/۲۶ )
آیا تمام دانشجویان دانشگاه دانشگاه امام صادق (ع) در همه‌ی مقاطع می‌توانند از پایان‌نامه‌ها استفاده نمایند؟
( تعداد ارجاع :95 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۰۱/۲۸ )
سيستم مخزن کتابخانه بسته است یا باز؟
( تعداد ارجاع :58 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۰۱/۲۴ )
آیا با کارت غدیر می توانم از مجموعه کتابخانه مرکزی کتاب به امانت بگیرم؟
( تعداد ارجاع :58 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۰۱/۰۵ )
در صورت مفقود شدن یا ناقص شدن کتاب امانی چه باید کرد؟
( تعداد ارجاع :57 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۰۱/۰۵ )
آیا نیازی به تمدید کارت عضویت در کتابخانه ی مرکزی می باشد؟
( تعداد ارجاع :33 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۰۱/۱۶ )
خدمات فنی
1. چطور می‌توانم درخواست خرید یک کتاب جدید را به کتابخانه بدهم؟
( تعداد ارجاع :186 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۰۲/۰۲ )