پرسش و پاسخ - کتابخانه دانشگاه امام صادق(ع)
صفحه آماده است.
گروههای موضوعی ...
 
 
خدمات عمومی
دستیابی به پایان‌نامه‌ها چه شرایطی دارد؟
( تعداد ارجاع :482 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۱۱/۰۵ )
ساعت کار کتابخانه و فناوري اطلاعات تا چه ساعتی است؟
( تعداد ارجاع :253 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۱۱/۰۵ )
نحوه تمدید و رزرو کتاب چگونه می‌باشد؟
( تعداد ارجاع :249 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۱۱/۰۵ )
آیا تمام دانشجویان دانشگاه دانشگاه امام صادق (ع) در همه‌ی مقاطع می‌توانند از پایان‌نامه‌ها استفاده نمایند؟
( تعداد ارجاع :138 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۱۰/۲۷ )
میزان و نحوه جریمه تاخیر در بازگشت کتاب چگونه است؟
( تعداد ارجاع :131 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۱۱/۰۵ )
سيستم مخزن کتابخانه بسته است یا باز؟
( تعداد ارجاع :77 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۱۱/۰۵ )
آیا با کارت غدیر می توانم از مجموعه کتابخانه مرکزی کتاب به امانت بگیرم؟
( تعداد ارجاع :77 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۰۹/۲۴ )
در صورت مفقود شدن یا ناقص شدن کتاب امانی چه باید کرد؟
( تعداد ارجاع :75 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۱۰/۰۹ )
آیا نیازی به تمدید کارت عضویت در کتابخانه ی مرکزی می باشد؟
( تعداد ارجاع :45 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۱۰/۲۷ )
خدمات فنی
1. چطور می‌توانم درخواست خرید یک کتاب جدید را به کتابخانه بدهم؟
( تعداد ارجاع :250 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۱۰/۲۸ )