پرسش و پاسخ - کتابخانه دانشگاه امام صادق(ع)
صفحه آماده است.
گروههای موضوعی ...
 
 
خدمات عمومی
دستیابی به پایان‌نامه‌ها چه شرایطی دارد؟
( تعداد ارجاع :548 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۵/۲۲ )
نحوه تمدید و رزرو کتاب چگونه می‌باشد؟
( تعداد ارجاع :283 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۴/۱۳ )
ساعت کار کتابخانه و فناوري اطلاعات تا چه ساعتی است؟
( تعداد ارجاع :277 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۴/۲۳ )
میزان و نحوه جریمه تاخیر در بازگشت کتاب چگونه است؟
( تعداد ارجاع :150 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۴/۰۱ )
آیا تمام دانشجویان دانشگاه دانشگاه امام صادق (ع) در همه‌ی مقاطع می‌توانند از پایان‌نامه‌ها استفاده نمایند؟
( تعداد ارجاع :149 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۴/۱۷ )
آیا با کارت غدیر می توانم از مجموعه کتابخانه مرکزی کتاب به امانت بگیرم؟
( تعداد ارجاع :85 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۴/۱۷ )
در صورت مفقود شدن یا ناقص شدن کتاب امانی چه باید کرد؟
( تعداد ارجاع :85 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۳/۲۵ )
سيستم مخزن کتابخانه بسته است یا باز؟
( تعداد ارجاع :84 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۵/۰۲ )
آیا نیازی به تمدید کارت عضویت در کتابخانه ی مرکزی می باشد؟
( تعداد ارجاع :48 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۳/۲۰ )
خدمات فنی
1. چطور می‌توانم درخواست خرید یک کتاب جدید را به کتابخانه بدهم؟
( تعداد ارجاع :274 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۵/۰۱ )