پرسش و پاسخ - کتابخانه دانشگاه امام صادق(ع)
صفحه آماده است.
گروههای موضوعی ...
 
 
خدمات عمومی
دستیابی به پایان‌نامه‌ها چه شرایطی دارد؟
( تعداد ارجاع :525 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۲/۳۱ )
نحوه تمدید و رزرو کتاب چگونه می‌باشد؟
( تعداد ارجاع :277 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۲/۳۱ )
ساعت کار کتابخانه و فناوري اطلاعات تا چه ساعتی است؟
( تعداد ارجاع :267 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۲/۳۱ )
میزان و نحوه جریمه تاخیر در بازگشت کتاب چگونه است؟
( تعداد ارجاع :145 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۲/۱۶ )
آیا تمام دانشجویان دانشگاه دانشگاه امام صادق (ع) در همه‌ی مقاطع می‌توانند از پایان‌نامه‌ها استفاده نمایند؟
( تعداد ارجاع :145 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۲/۲۷ )
آیا با کارت غدیر می توانم از مجموعه کتابخانه مرکزی کتاب به امانت بگیرم؟
( تعداد ارجاع :82 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۲/۲۲ )
در صورت مفقود شدن یا ناقص شدن کتاب امانی چه باید کرد؟
( تعداد ارجاع :82 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۲/۲۹ )
سيستم مخزن کتابخانه بسته است یا باز؟
( تعداد ارجاع :80 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۲/۳۱ )
آیا نیازی به تمدید کارت عضویت در کتابخانه ی مرکزی می باشد؟
( تعداد ارجاع :47 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۲/۳۱ )
خدمات فنی
1. چطور می‌توانم درخواست خرید یک کتاب جدید را به کتابخانه بدهم؟
( تعداد ارجاع :264 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۲/۲۷ )