پرسش و پاسخ - کتابخانه دانشگاه امام صادق(ع)
صفحه آماده است.
گروههای موضوعی ...
 
 
خدمات عمومی
دستیابی به پایان‌نامه‌ها چه شرایطی دارد؟
( تعداد ارجاع :573 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۸/۰۴ )
نحوه تمدید و رزرو کتاب چگونه می‌باشد؟
( تعداد ارجاع :294 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۸/۰۱ )
ساعت کار کتابخانه و فناوري اطلاعات تا چه ساعتی است؟
( تعداد ارجاع :282 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۸/۰۱ )
میزان و نحوه جریمه تاخیر در بازگشت کتاب چگونه است؟
( تعداد ارجاع :152 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۷/۲۴ )
آیا تمام دانشجویان دانشگاه دانشگاه امام صادق (ع) در همه‌ی مقاطع می‌توانند از پایان‌نامه‌ها استفاده نمایند؟
( تعداد ارجاع :152 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۷/۲۹ )
در صورت مفقود شدن یا ناقص شدن کتاب امانی چه باید کرد؟
( تعداد ارجاع :89 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۷/۲۴ )
سيستم مخزن کتابخانه بسته است یا باز؟
( تعداد ارجاع :87 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۷/۱۳ )
آیا با کارت غدیر می توانم از مجموعه کتابخانه مرکزی کتاب به امانت بگیرم؟
( تعداد ارجاع :86 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۵/۲۶ )
آیا نیازی به تمدید کارت عضویت در کتابخانه ی مرکزی می باشد؟
( تعداد ارجاع :49 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۶/۰۷ )
خدمات فنی
1. چطور می‌توانم درخواست خرید یک کتاب جدید را به کتابخانه بدهم؟
( تعداد ارجاع :278 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۸/۰۱ )