پرسش و پاسخ - کتابخانه دانشگاه امام صادق(ع)
صفحه آماده است.
گروههای موضوعی ...
 
 
خدمات عمومی
دستیابی به پایان‌نامه‌ها چه شرایطی دارد؟
( تعداد ارجاع :407 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۰۶/۲۴ )
ساعت کار کتابخانه و فناوري اطلاعات تا چه ساعتی است؟
( تعداد ارجاع :218 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۰۶/۱۵ )
نحوه تمدید و رزرو کتاب چگونه می‌باشد؟
( تعداد ارجاع :209 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۰۶/۳۱ )
آیا تمام دانشجویان دانشگاه دانشگاه امام صادق (ع) در همه‌ی مقاطع می‌توانند از پایان‌نامه‌ها استفاده نمایند؟
( تعداد ارجاع :111 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۰۶/۱۸ )
میزان و نحوه جریمه تاخیر در بازگشت کتاب چگونه است؟
( تعداد ارجاع :108 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۰۶/۱۳ )
سيستم مخزن کتابخانه بسته است یا باز؟
( تعداد ارجاع :66 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۰۵/۰۳ )
آیا با کارت غدیر می توانم از مجموعه کتابخانه مرکزی کتاب به امانت بگیرم؟
( تعداد ارجاع :66 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۰۵/۲۸ )
در صورت مفقود شدن یا ناقص شدن کتاب امانی چه باید کرد؟
( تعداد ارجاع :62 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۰۴/۲۱ )
آیا نیازی به تمدید کارت عضویت در کتابخانه ی مرکزی می باشد؟
( تعداد ارجاع :37 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۰۴/۲۶ )
خدمات فنی
1. چطور می‌توانم درخواست خرید یک کتاب جدید را به کتابخانه بدهم؟
( تعداد ارجاع :219 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۰۶/۳۱ )