پرسش و پاسخ - کتابخانه دانشگاه امام صادق(ع)
صفحه آماده است.
گروههای موضوعی ...
 
 
خدمات عمومی
دستیابی به پایان‌نامه‌ها چه شرایطی دارد؟
( تعداد ارجاع :509 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۱/۱۴ )
نحوه تمدید و رزرو کتاب چگونه می‌باشد؟
( تعداد ارجاع :266 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۱۲/۲۵ )
ساعت کار کتابخانه و فناوري اطلاعات تا چه ساعتی است؟
( تعداد ارجاع :261 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۱۲/۰۵ )
آیا تمام دانشجویان دانشگاه دانشگاه امام صادق (ع) در همه‌ی مقاطع می‌توانند از پایان‌نامه‌ها استفاده نمایند؟
( تعداد ارجاع :141 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۱/۰۹ )
میزان و نحوه جریمه تاخیر در بازگشت کتاب چگونه است؟
( تعداد ارجاع :140 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۱۲/۲۱ )
سيستم مخزن کتابخانه بسته است یا باز؟
( تعداد ارجاع :79 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۱۱/۲۱ )
آیا با کارت غدیر می توانم از مجموعه کتابخانه مرکزی کتاب به امانت بگیرم؟
( تعداد ارجاع :79 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۱۱/۲۱ )
در صورت مفقود شدن یا ناقص شدن کتاب امانی چه باید کرد؟
( تعداد ارجاع :79 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۱۱/۲۴ )
آیا نیازی به تمدید کارت عضویت در کتابخانه ی مرکزی می باشد؟
( تعداد ارجاع :46 | آخرین مراجعه :۱۳۹۸/۱۱/۰۸ )
خدمات فنی
1. چطور می‌توانم درخواست خرید یک کتاب جدید را به کتابخانه بدهم؟
( تعداد ارجاع :254 | آخرین مراجعه :۱۳۹۹/۰۱/۱۱ )