پرسش و پاسخ - کتابخانه دیجیتال و فن آوری اطلاعات دانشگاه امام صادق(ع)
صفحه آماده است.
گروههای موضوعی ...
 
 
خدمات عمومی
دستیابی به پایان‌نامه‌ها چه شرایطی دارد؟
( تعداد ارجاع :303 | آخرین مراجعه :۱۳۹۷/۰۹/۲۱ )
ساعت کار کتابخانه و فناوري اطلاعات تا چه ساعتی است؟
( تعداد ارجاع :171 | آخرین مراجعه :۱۳۹۷/۰۹/۱۶ )
نحوه تمدید و رزرو کتاب چگونه می‌باشد؟
( تعداد ارجاع :162 | آخرین مراجعه :۱۳۹۷/۰۹/۲۰ )
آیا تمام دانشجویان دانشگاه دانشگاه امام صادق (ع) در همه‌ی مقاطع می‌توانند از پایان‌نامه‌ها استفاده نمایند؟
( تعداد ارجاع :81 | آخرین مراجعه :۱۳۹۷/۰۹/۱۹ )
میزان و نحوه جریمه تاخیر در بازگشت کتاب چگونه است؟
( تعداد ارجاع :78 | آخرین مراجعه :۱۳۹۷/۰۹/۲۰ )
در صورت مفقود شدن یا ناقص شدن کتاب امانی چه باید کرد؟
( تعداد ارجاع :50 | آخرین مراجعه :۱۳۹۷/۰۹/۲۰ )
سيستم مخزن کتابخانه بسته است یا باز؟
( تعداد ارجاع :49 | آخرین مراجعه :۱۳۹۷/۰۹/۰۸ )
آیا با کارت غدیر می توانم از مجموعه کتابخانه مرکزی کتاب به امانت بگیرم؟
( تعداد ارجاع :48 | آخرین مراجعه :۱۳۹۷/۰۹/۱۹ )
آیا نیازی به تمدید کارت عضویت در کتابخانه ی مرکزی می باشد؟
( تعداد ارجاع :28 | آخرین مراجعه :۱۳۹۷/۰۹/۲۰ )
خدمات فنی
1. چطور می‌توانم درخواست خرید یک کتاب جدید را به کتابخانه بدهم؟
( تعداد ارجاع :148 | آخرین مراجعه :۱۳۹۷/۰۹/۲۰ )