پرسش و پاسخ - کتابخانه دیجیتال و فن آوری اطلاعات دانشگاه امام صادق(ع)
صفحه آماده است.
گروههای موضوعی ...
 
 
خدمات عمومی
دستیابی به پایان‌نامه‌ها چه شرایطی دارد؟
( تعداد ارجاع :267 | آخرین مراجعه :۱۳۹۷/۰۷/۲۹ )
ساعت کار کتابخانه و فناوري اطلاعات تا چه ساعتی است؟
( تعداد ارجاع :145 | آخرین مراجعه :۱۳۹۷/۰۷/۲۴ )
نحوه تمدید و رزرو کتاب چگونه می‌باشد؟
( تعداد ارجاع :137 | آخرین مراجعه :۱۳۹۷/۰۷/۲۶ )
آیا تمام دانشجویان دانشگاه دانشگاه امام صادق (ع) در همه‌ی مقاطع می‌توانند از پایان‌نامه‌ها استفاده نمایند؟
( تعداد ارجاع :68 | آخرین مراجعه :۱۳۹۷/۰۷/۲۰ )
میزان و نحوه جریمه تاخیر در بازگشت کتاب چگونه است؟
( تعداد ارجاع :63 | آخرین مراجعه :۱۳۹۷/۰۷/۱۹ )
سيستم مخزن کتابخانه بسته است یا باز؟
( تعداد ارجاع :41 | آخرین مراجعه :۱۳۹۷/۰۷/۱۹ )
آیا با کارت غدیر می توانم از مجموعه کتابخانه مرکزی کتاب به امانت بگیرم؟
( تعداد ارجاع :41 | آخرین مراجعه :۱۳۹۷/۰۷/۲۹ )
در صورت مفقود شدن یا ناقص شدن کتاب امانی چه باید کرد؟
( تعداد ارجاع :39 | آخرین مراجعه :۱۳۹۷/۰۷/۲۰ )
آیا نیازی به تمدید کارت عضویت در کتابخانه ی مرکزی می باشد؟
( تعداد ارجاع :20 | آخرین مراجعه :۱۳۹۷/۰۷/۱۹ )
خدمات فنی
1. چطور می‌توانم درخواست خرید یک کتاب جدید را به کتابخانه بدهم؟
( تعداد ارجاع :125 | آخرین مراجعه :۱۳۹۷/۰۷/۲۹ )