رکورد قبلیرکورد بعدی

" کلیات مظفر علی‌شاه "


اطلاعات رکورد کتابشناسی : MF
زبان متن نوشتاري يا گفتاري و مانند آن : فارسی
شماره شناسایی : 89731
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئوليت معنوي درجه اول ) : م‍ظف‍رع‍ل‍ی‍ش‍اه‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ک‍اظم‌، ۱۱۵۰-۱۲۱۵ق‌
عنوان و نام پديدآور : کلیات مظفر علی‌شاه؛میرزا محمد تقی بن محمد کاظم کرمانی، مظفر علی‌شاه (۱۲۱۵ق.)
يادداشتهاي کلي : شامل (غزلیات، مثنویات، بحر الاسرار)
موضوع (اسم عام يا عبارت اسمي عام) : شعر
مبدا اصلي : IR
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی
نظرسنجی منابع لاتین

1 - کيفيت نمايش فايل‌هاي ديجيتال به چه صورت است؟
2 - کیفیت فایل ها برای دانلود چگونه است؟