رکورد قبلیرکورد بعدی

" تحلیل فقهی- اقتصادی بیمه تسهیلات بانکی بخش تولید مبتنی بر وثایق در جمهوری اسلامی ایران - رویکرد انتقادی "


نام مرکز : کتابخانه و فنآوري اطلاعات دانشگاه امام صادق (ع)
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
زبان اثر اصلي : فارسی
شماره رکورد : 77548
شماره مدرک : ‭پ۲۷۶۳‬
شماره راهنما : ‭م۵۲۲‬
سرشناسه : حسني نژاد ، مهدوي
عنوان و نام پديدآور : تحلیل فقهی- اقتصادی بیمه تسهیلات بانکی بخش تولید مبتنی بر وثایق در جمهوری اسلامی ایران - رویکرد انتقادی/ مهدی حسنی نژاد
محل تحصیل : : دانشگاه امام صادق (ع)
سال تحصیل : ، ۱۳۹۳
مقطع تحصیلی : کارشناسي ارشد
رشته تحصیلی : معارف اسلامی و مدیریت
دانشگاه/ دانشکده : دانشگاه امام صادق(ع)
صفحه شمار : ت، ۱۶۳ ص.
يادداشت : چکيده ها: فارسي - عربي - انگليسي
چکيده : یکی از مهم‌ترین راهکارهای برون‌رفت ازرکود اقتصادی؛ توسعهورشد تولیدداخلی هرکشوراست. از مهم‌ترین بسترها برای افزایش تولید در کشور فراهم نمودن شرایط امن مالی برای تولیدکنندگان یعنی ارائه تسهیلات ایمن و مناسب است که ما در این تحقیق به تحلیل فقهی و اقتصادی پوشش خطرات این نوع تسهیلات از راه بیمه آن پرداخته‌ایم.بیمه تسهیلات بانکی بخش تولید یکی از انواع بیمه‌های اعتباری مطرح بوده که مدنظر اصلی این تحقیق است لذا بنابر لزوم انطباق شرعی کلیهی قوانین و برنامه‌ها در جمهوری اسلامی ایران به تحلیل فقهی این موضوع پرداخته‌شده است تا به استناد ادله فقهی و با بررسی مبانی موضوع، صحت شرعی آن اثبات گردد. همچنین به جهت لزوم صرفه اقتصادی این نوع بیمه برای ذی‌نفعان آن اعم از بانک، بیمه و متقاضیان تسهیلات تولیدی به تحلیل اقتصادی موضوع بنا بر نظر خبرگان پرداخته‌شده است.در تحلیل فقهی از روش تحلیلی – توصیفی کتابخانه‌ای و جمع‌آوری و مطالعه اسناد و مدارک استفاده‌شده و در تحلیل اقتصادی با استفاده از پرسشنامه به سنجش نظر جامعه آماری ذی‌نفعان این نوع بیمه پرداخته‌شده و با استفاده از آزمون موفقیت آماری نتایجی حاصل گردیده است. یافته‌های کلی تحقیق به ما نشان می‌دهد که بیمه تسهیلات بانکی بخش تولید ازنظر شرعی بلامانع است و بنا بر تحلیل اقتصادی بیمه تسهیلات بانکی برای بانک‌ها و شرکت‌های بیمه صرفه اقتصادی ندارد ولی برای متقاضیان تسهیلات (تولیدکنندگان) به‌صرفه است.باید راهکارهایی فراهم شود که شرکت‌های بیمه و بانک‌ها نیز از این نوع بیمه منتفع شوند تا مقدمات اجرایی شدن آن فراهم گردد.
: تعتبر تنمیة و تطویر الإنتاج المحلی لأی بلد، من أهم الحلول للتخلص من الرکود الإقتصادی. ومن أهم القواعد لزیادة الإنتاج فی البلد هو توفیر ظروف الأمن المالی للمنتجین أی: تقدیم تسهیلات مطمئنّة و مناسبة. و نحن فی هذة الدراسه نتناول التحلیل الفقهی و الإقتصادی لتغطیة أخطار هذا النوع من التسهیلات عن طریق التأمین.التأمین علی التسهیلات المصرفیة فی قسم الإنتاج هی من إحدی أنواع التأمین الائتمانی المطروحة، و هو یمثل المحور الأساسی فی هذه الدراسة. لذا و بالنظر لضرورة التطابق الشرعی لجمیع القوانین و البرامج فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة عملنا علی التحلیل الفقهی لهذ الموضوع لکی نثبت الشرعیه القانونیه لهذا الموضوع بالاستناد إلی الأدلة الفقهیة و دراسة أسسه الموضوعیة.کما و بالنظر إلی أهمیه الجدوی الاقتصادی لهذا النوع من التأمین لأصحاب المصلحة بما فیهم المصرف، التأمین و المتقدمین للحصول علی التسهیلات الإنتاجیه تطرقنا أیضاً ألی التحلیل الاقتصادی للموضوع بما یتلائم مع آراء الخبراء. فی التحلیل الفقهی استخدمنا الأسلوب التحلیلی_ التوصیفی بعد مطالعة المصادر المکتبیة و الو ثائق. و فی التحلیل الاقتصادی استخدمنا طریقة الاستبیان للاطلاع علی آراء أصحاب المصلحة المستفیدین من هذا النوع من التأمین و باستخدام الاختبار الإحصائی حصلنا علی نتائج معینة.النتائج الکلیه للبحث تبین لنا أنه من الناحیه الشرعیة لا أشکال فی هذا النوع من التأمین علی التسهیلات المصرفیة، و طبقاً للتحلیل الإقتصادی تبین أن التأمین علی التسهیلات المصرفیه لا یعود بمنفعة اقتصادیة للمصارف و شرکات التأمین، بل یعود بمنفعة للمنتجین و أصحاب المصلحة.لذا یجب أن تتوفر حلول تضمن استفادة شرکات التأمین و المصارف من هذا التأمین لکی تتوفر مقدمات تنفیذها.
: One of the most important ways to get away of recrssion is the growth of GDP in each country.Providing financial secure conditions for manufactures to provide safe and appropriate facilities is one of the most important platforms for increasing the degree of production. In this study, we analyze the legal and economic risks of this type of facilities performed by insurance.Insurance banking facilities of the production sector has been mentioned as one of the main focused parts in this research.therefore, based on the principle of legal compliance of all laws and programs in Islamic Republic of Iran, the legal analysis for this issue has been cited to prove the legal validity of the subject based on legal reasons and by the survey of the principles of it. Also for the economic benefits of this type of insurance for its stakeholders including banks, insurers and claimants of manufacturing facilities, the economic analysis of this subject based on the view of experts has been checked out.In the juridical analysis we used descriptive-analytical method, collection and consideration of documents. In economic analysis, we used a questionnaire to evaluate the opinions of the population of beneficiaries of this type of insurance.Therefore by a test the statistical success has been achieved.The overall results of our study indicate that insurance banking facilities of the production sectors legally permitted. Based on the economic analysis credit insurance for banks and insurance companies is not economically justified, but they are economically justified for the convenience of applicants.(Manufacturers)There should be some solutions that insurance companies and banks could gain benefit from this type of insurance
موضوع : بيمه اعتباري و فقه
: credit insurance and fiqh
: تسهيلات بانکي
: banking facilities
: ريسک اعتباري
: credit risk
: بيمه توليد
: production insurance
: تحليل اقتصادي بيمه
: financial analysis of insurance
: بيمه تسهيلات
: facilities insurance
شناسه افزوده : استاد راهنما: سعدي ، حسينعلي
: استاد مشاور: مهدوي کليشمي ، غدير
شناسه افزوده : دانشگاه امام صادق(ع)
: معارف اسلامي و مديريت
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه و فن آوری اطلاعات دانشگاه امام صادق(ع)
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مخزن اصلی کتابخانه دانشگاه امام صادق(ع)۲۷۶۳موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع لاتین

1 - کيفيت نمايش فايل‌هاي ديجيتال به چه صورت است؟
2 - کیفیت فایل ها برای دانلود چگونه است؟