رکورد قبلیرکورد بعدی

" ملاکات احکام معاملات در فقه امامیه (مبانی اصولی و کاربرد اصطلاحات مرتبط) "


نام مرکز : کتابخانه و فن آوری اطلاعات دانشگاه امام صادق(ع)
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 26463
شماره مدرک : ‭پ۲۵۰۳‬
شماره راهنما : ‭ت۴۳۱‬
سرشناسه : پايان نامه نويس : حق‌خواه، منیر
عنوان و نام پديدآور : ملاکات احکام معاملات در فقه امامیه (مبانی اصولی و کاربرد اصطلاحات مرتبط)/ منیر حق‌خواه
محل تحصیل : دانشگاه امام صادق (ع)
سال تحصیل : ، ۱۳۹۱
مقطع تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : الهیات ، معارف اسلامي و ارشاد
دانشگاه/ دانشکده : دانشگاه امام صادق (ع)
صفحه شمار : ‮‭۳۱۰‬ص.‬
يادداشت : چکيده : فارسی ، انگليسي
چکيده : اصطلاح ملاک و واژه‌های مشابه آن در فقه امامیه بخصوص در ابواب معاملی آن کاربرد زیادی دارد. ملاک حکم امری است که قوام حکم شرعی بدان است، امری که شاخص تحقق موضوع و یا شاخص غایت حکم است و فقیه با توجه به آن شاخص می تواند موضوع حکم را نسبت به موضوع ظاهری حکم، موسع و یا مضیق بیابد و گزاره‌های شرعی را به درستی دریابد، این اصطلاح در فقه امامیه با اصطلاحاتی نظیر علت و مناط مترادف است و معنای آن نسبت به اصطلاحاتی نظیر مصلحت اعم است‌؛ به رغم تصور رایج از نفس الامری بودن ملاکات احکام و عدم امکان دستیابی به آن‌ها، این اصطلاح و واژه‌های مشابه آن در مفهومی اعم از این معنا بکار رفته‌اند و با استفاده از قواعد اصولی و مستندات لفظی و غیرلفظی معتبر قابل دستیابی می‌باشند. در این تحقیق سعی شده‌است با تحلیل موارد کاربرد ملاک و اصطلاحات مشابه و مرتبطش، رابط معنایی آن‌ها آشکار گردد و با نگرشی نو به مباحث اصولی علمای امامیه، ساختاری منسجم از مهمترین مبانی اصولی حوزه ملاک‌شناسی ارائه شود؛ ساختاری که در آن با تفکیک شیوه‌های دارای حجیت از شیوه‌های فاقد حجیت ،ظرافت تفاوت استنباط ملاک با استنباط حاصل از قیاس تبیین گردد؛ همچنین تلاش شده‌است با بهره‌مندی از نمونه‌های کاربرد این اصطلاحات در حوزه معاملات، نقش استنباط ملاک (جزء مقوم یا غایت حکم)در توسعه یا تضییق موضوعات احکام معاملی ترسیم گردد
: ‭The expression melعk (criterion, standard) and others with similar meaning have a wide application in Imami jurisprudence, especially in the area of transactions (mo عmelعt). The criterion of a ruling (melعk-e hokm) is an issue on which religious judgment rests; an issue indicating either the realisation of the topic [in question] or the extent of the ruling. Taking into consideration this index, the jurisprudent can understand the subject of the ruling as extensive or limited in relation to the external subject of the ruling, and thus to understand the propositions of religious law correctly. In Imami jurisprudence, this expression is synomymous with expressions such as ellat (cause) and manعt (standard, criterion), and its meaning is more general in comparison with expressions such as maslahat (expediency). In spite of the current conception that the criteria of ruling constitute the ruling itself, and that it is impossible to arrive at these, this expression and words similar to it are used in a general way to denote this meaning. By utilising basic rulings and authoritative verbal and non-verbal evidence, these [criteria] are attainable. Through the analysis of practical cases of melعk (criteria) and similar and related expressions, this research attempts to clarify their semantic relationships. By adopting an original view towards the debates on principles of the Imami Ulemas, it also proposes a coherent structure for the most significant, basic principles in the field of study of criteria. In this structure, the fine distinctions between the deduction of criteria and the deduction resulting from judicial reasoning by analogy (qiyعs) are explained by separating rigorous and non-rigorous methods. In addition, by utilising applied/practical examples of these expressions in the field of transactions, this research aims to highlight the role of the deduction of criteria (except for the assessor or the extent of the ruling) in extending or limiting rulings pertaining to transactions‬
موضوع : ملاک
: ‭criterion‬
: علت
: ‭cause‬
: مصلحت
: ‭expediency‬
: تنقیح مناط
: ‭revision of criteria‬
: قیاس
: ‭analogy‬
: اولویت
: ‭priority‬
: الغاء خصوصیت
: ‭abrogation of characteristics‬
شناسه افزوده : استاد راهنما: برجی ، یعقوبعلی
: استاد مشاور: مهدوی کنی ، محمدرضا
شناسه افزوده : دانشگاه امام صادق (ع)
: معارف اسلامی و ارشاد
عنوان به زبان ديگر : ‭The Standards/Criteria of Legal Rulings in Imami Jurisprudence (Basic Principles and Application of Related Expressions‬(
نام فایل الکترونیکی : 2503m.pdf
نام فایل الکترونیکی : 2503f.pdf
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه و فن آوری اطلاعات دانشگاه امام صادق(ع)
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مخزن اصلی کتابخانه دانشگاه امام صادق(ع)۲۵۰۳موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع لاتین

1 - کيفيت نمايش فايل‌هاي ديجيتال به چه صورت است؟
2 - کیفیت فایل ها برای دانلود چگونه است؟