رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی قاعده فقهی اختلال نظام در فقه امامیه "


نام مرکز : کتابخانه و فن آوری اطلاعات دانشگاه امام صادق(ع)
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 26406
شماره مدرک : ‭پ۲۴۴۶‬
شماره راهنما : ‭ت۴۲۱‬
سرشناسه : قاسمی سعادت آبادی، مجتبی
عنوان و نام پديدآور : بررسی قاعده فقهی اختلال نظام در فقه امامیه
محل تحصیل : الهيات معارف اسلامي و ارشاد
سال تحصیل : ، ۱۳۹۱
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : الهیات معارف اسلامي و ارشاد
دانشگاه/ دانشکده : دانشگاه امام صادق (ص)
صفحه شمار : ‮ ‭۲۱۰‬ص.‬
يادداشت : چکيده ها: فارسي - انگليسي
چکيده : قاعده حرمت اختلال نظام و وجوب حفظ آن، از اهم قواعد فقهیه است که از جایگاه مهمی در فقه و اصول برخوردار است، به گونه‌ای که بسیاری از احکام و وجوب و حرمت‌ها متوقف و مبتنی بر آن است. با وجود آنکه این قاعده مورد توافق فقهاست و از آن هم در فقه و هم در اصول استفاده نموده‌اند اما آن را به صورت یک قاعده فقهی مستقل بیان نکرده‌اند. از این رو هدف از این پژوهش، اثبات قاعده حرمت اختلال نظام به عنوان یکی از اهم قواعد فقهی، تبیین مفاد قاعده بر مبنای ادله آن و استخراج، تقسیم‌بندی و تحلیل مواضع کاربرد این قاعده در کلام فقها، و تعمیم و گسترش موضوع با توجه به ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... نظام اسلامی می‌باشد. بنابراین در این پژوهش که با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام گرفته است ابتدا بر اساس منابع چهارگانه فقهی به معاضدت سیره عقلا به اثبات این قاعده پرداخته‌ایم و سپس اهم موارد استناد فقها به این قاعده استخراج گردیده و با توجه به حوزه‌های گوناگون کاربرد این قاعده در ابواب مختلف فقه، قواعد فقهیه به تحلیل مفاد آن پرداخته‌ایم
: ‭The rule of the prohibition of the system disorder and its preservation necessity is one of the most important jurisprudence rules which has an essential position in jurisprudence and the principles of jurisprudence; so that many of the sentences and necessities and prohibitions are stopped and based on that .Although, this rule is agreed on by jurists and they use it in both jurisprudence and the principles of jurisprudence, but they have not stated it as an independent juridical rule. Therefore, the purpose of this research is to prove the system disorder prohibition as an important part of jurisprudence rules, explanation of its contexts based on its evidences and elicitation, classification and analysis of its application stands in jurists, views and also extending it to other Islamic political, social, cultural and economic domains. Hence, in this research in which we have used descriptive and analytic methods we have proven this rule based on the four juridical sources using sapient way and then we have extracted the most important jurists citation for it, also will have analyzed the rule context, considering its different usages in other jurisprudence and the principles of jurisprudence chapters and juridical rules‬
موضوع : قواعد فقه
: ‭Juridical Rules‬
: نظام فقه
: ‭Jurisprudence System‬
: نظام معاش
: ‭Subsistence System‬
: اختلال نظام
: ‭System Disorder‬
: حفظ نظام
: ‭System preservation‬
شناسه افزوده : استاد راهنما: سعدی ، حسینعلی
: استاد مشاور : حسینی ، علی
شناسه افزوده : دانشگاه امام صادق (ص)
: معارف اسلامی الهیات و ارشاد
عنوان به زبان ديگر : ‭Study of the System Disorder Rule from the Perspective of the Shiite (Emamieh) Jurisprudence‬
نام فایل الکترونیکی : 2446m.pdf
نام فایل الکترونیکی : 2446f.pdf
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه و فن آوری اطلاعات دانشگاه امام صادق(ع)
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مخزن اصلی کتابخانه دانشگاه امام صادق(ع)۲۴۴۶موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع لاتین

1 - کيفيت نمايش فايل‌هاي ديجيتال به چه صورت است؟
2 - کیفیت فایل ها برای دانلود چگونه است؟