رکورد قبلیرکورد بعدی

" مؤلفه‌های مؤثر بر موفقیت اتحادهای (پیمان‌های) راهبردی "


نام مرکز : کتابخانه و فن آوری اطلاعات دانشگاه امام صادق(ع)
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 26073
شماره مدرک : ‭پ۲۱۱۳‬
شماره راهنما : ‭م۳۶۲‬
سرشناسه : پايان نامه نويس : کوشازاده، علی
عنوان و نام پديدآور : مؤلفه‌های مؤثر بر موفقیت اتحادهای (پیمان‌های) راهبردی/ علی کوشازاده
محل تحصیل : دانشگاه امام صادق(ع)
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۹‬
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : معارف اسلامي و مدیریت
دانشگاه/ دانشکده : دانشگاه امام صادق(ع)
صفحه شمار : ‮ ‭۱۴۸‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : چکيده : فارسی
چکيده : عصر دانش و جهانی‌سازی به ظهور محیطهای پیچیده، رقابتی و پویای کسب و کارها منجر شده و سازمان‌ها را به استفاده از دیدگاه‌ها و روش‌هایی که از ظرفیت بیشتری در پاسخگویی به اقتضائات و نیازهای عصر حاضر برخوردار باشند، واداشته است. بر این اساس، رویکرد همکاری‌های مبتنی بر اعتماد میان‌سازمانی که بر برد متقابل و مصالح گسترده آتی تمرکز می‌کند، با وجود هزینه‌های مادی و معنوی اولیه‌ی بیشتر، با نیازها و شرایط معاصر سازگاری بیشتری دارد. در این راستا، اتحادهای راهبردی میان‌سازمانی با بکارگیری همکاری مبتنی بر اعتماد در ضمن رقابت، ویژگی‌ها و مزایای منحصربفرد خود را از لحاظ نظری (تحقیقات متعدد) و عملی (بکارگیری در سازمان‌های مختلف)، نشان داده و در عرصه جهانی در طی سه دهه اخیر رشد چشمگیری یافته است. با این وجود، بیش از نیمی از اتحادها به دلیل عدم شناخت عمیق مهمترین عوامل مؤثر بر موفقیت اتحادها، با شکست مواجه شده و آسیب‌های بعضا" جبران ناپذیری برای سازمان‌ها و ذی‌نفعانشان در پی داشته‌اند که در مجموع به رشد و اقتصاد ملی و جهانی ضربه وارد ساخته است. بنابراین هدف اصلی این تحقیق شناسایی و گروه‌بندی عمومی عوامل مؤثر بر موفقیت اتحادهای راهبردی میان‌سازمانی و اولویت‌گذاری این عوامل موفقیت برای سازمان‌های ایرانی قرار گرفت. بدین منظور، ابتدا با استفاده از منابع کتابخانه‌ای گسترده، مهم‌ترین عوامل مؤثر بر موفقیت اتحادها به تعداد 22 عامل، شناسایی و در قالب پنج مرحله دوره عمر (توسعه) اتحاد، گروه‌بندی گردید. سپس مهمترین عامل مؤثر بر موفقیت اتحادها در هر مرحله با نظرسنجی از خبرگان به روش پرسشنامه فرایند تحلیل سلسله مراتبی و مقایسه زوجی عوامل موفقیت، بدین ترتیب بدست آمد: مرحله پیش‌بینی و برنامه‌ریزی اتحاد، عامل انگیزه‌ها، اهداف و نیازهای ورود به اتحاد؛ مرحله شناسایی و انتخاب شریک، تناسب راهبردی‌؛ مرحله مذاکره و ساختاردهی اتحاد، اعتماد متقابل‌؛ مرحله استقرار اتحاد، کیفیت روابط؛ و مرحله بلوغ اتحاد، ارزیابی عملکردها
موضوع : اتحاد راهبردی
: ‭Strategic alliances‬
: عوامل موفقیت اتحاد
: ‭alliance success factors‬
: دوره عمر (توسعه) اتحاد
: ‭alliance life cycle‬
: اعتماد متقابل
: ‭mutual trust‬
: فرایند تحلیل سلسله مراتبی
: ‭analytic hierarchy process (AHP)‬
شناسه افزوده : استاد راهنما: حاجی‌پور ، بهمن
: استاد مشاور : باقری کنی ، مصباح الهدی
شناسه افزوده : دانشگاه امام صادق(ع)
: معارف اسلامی و مدیریت
عنوان به زبان ديگر : ‭Effective Elements on Strategic Alliances Success‬
نام فایل الکترونیکی : 2113m.pdf
نام فایل الکترونیکی : 2113f.pdf
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه و فن آوری اطلاعات دانشگاه امام صادق(ع)
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مخزن اصلی کتابخانه دانشگاه امام صادق(ع)۲۱۱۳موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع لاتین

1 - کيفيت نمايش فايل‌هاي ديجيتال به چه صورت است؟
2 - کیفیت فایل ها برای دانلود چگونه است؟