رکورد قبلیرکورد بعدی

" تبیین فراگرد شکل‌گیری استراتژی در سازمان‌های دولتی فعال در عرصه سیاسی ایران "


نام مرکز : کتابخانه و فن آوری اطلاعات دانشگاه امام صادق(ع)
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 26013
شماره مدرک : ‭پ۲۰۵۳‬
شماره راهنما : ‭م۳۴۱‬
سرشناسه : پايان نامه نويس : سوداگر، هاشم
عنوان و نام پديدآور : تبیین فراگرد شکل‌گیری استراتژی در سازمان‌های دولتی فعال در عرصه سیاسی ایران/ هاشم سوداگر
محل تحصیل : دانشگاه امام صادق(ع)
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۸‬
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : معارف اسلامي و مدیریت
دانشگاه/ دانشکده : دانشگاه امام صادق(ع)
صفحه شمار : ‮ ‭۱۶۸‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : چکيده : فارسی
چکيده : اهمیت بهره‌گیری از مدیریت استراتژیک در سازمان‌های دولتی جمهوری اسلامی ایران، طراحی مدل‌های مناسب برای چنین هدفی را ضروری می‌سازد. در راستای رسیدن به چنین مدل‌هایی، شناسایی وضع موجود سازمان‌های دولتی از نقطه نظر استراتژی، گام آغازین به شمار می‌آید. لذا این پژوهش در پی شناسایی فراگرد شکل‌گیری استراتژی در سازمان‌های دولتی ایران، عرصه‌های اقدام حکومت را مبنای طبقه‌بندی قرار داد و از میان سه عرصه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، عرصه سیاسی را برگزید. در گام بعد، مدل‌های مطرح برای نوع‌شناسی فراگرد شکل‌گیری استراتژی، شناسایی شده و از میان آنها، مدل ویتینگتون ‭۲۰۰۱)‬)، انتخاب گردید. مدل ویتینگتون، به طور کلی چهار رویکرد عام کلاسیک ، تحولی ، فراگردی و سیستمی را در قالب دو محور اندیشیده شده بودن یا نو ظهور بودن استراتژی‌ها، و تک هدفی یا تکثرگرا بودن آنها، را به منظور تشریح انواع فراگردهای شکل‌گیری استراتژی معرفی می‌کند. این تحقیق در قالب پژوهشی بنیادین و توصیفی- پیمایشی، در راستای بررسی این سؤال که فراگرد شکل‌گیری استراتژی در سازمان‌های دولتی فعال در عرصه سیاسی ج.ا.ا بیشتر از کدام‌یک از این رویکردهای چهارگانه تبعیت می‌کند، از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی بهره جسته است. در این راستا پرسشنامه مناسب، به مثابه ابزار گردآوری اطلاعات، طراحی گردید، و اطلاعات لازم از خبرگان که به روش نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند قضاوتی انتخاب شده بودند، جمع‌آوری گردید. در نهایت داده‌های به دست آمده، در دو مرحله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در وهله نخست از تکنیک‌های آمار ناپارامتریک (آزمون فریدمن) و در مرحله دوم از تکنیک‌های آمار پارامتریک (تحلیل واریانس) استفاده شد. و این نتیجه حاصل شد که فراگرد شکل‌گیری استراتژی در سازمان‌های دولتی فعال در عرصه سیاسی ج.ا.ا به ترتیب از رویکردهای فراگردی، تحولی، سیستمی و کلاسیک تبعیت می‌کند
موضوع : شکل‌گیری استراتژی
: ‭Strategy Formation‬
: عرصه سیاسی اقدام حکومت
: ‭politic Arena‬
: سازمان‌های دولتی ج.ا.ا
: ‭I.R of Iran Public Organizations‬
: نوع‌شناسی استراتژی
: ‭strategy Typology‬
شناسه افزوده : استاد راهنما: پورعزت ،علی‌اصغر
: استاد مشاور : باقری کنی ، مصباح الهدی
شناسه افزوده : دانشگاه امام صادق(ع)
: معارف اسلامی و مدیریت
عنوان به زبان ديگر : ‭Explanation of the Process of Strategy Formation in Political Public Organizations of Iran‬
نام فایل الکترونیکی : 2053m.pdf
نام فایل الکترونیکی : 2053f.pdf
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه و فن آوری اطلاعات دانشگاه امام صادق(ع)
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مخزن اصلی کتابخانه دانشگاه امام صادق(ع)۲۰۵۳موجود‭‬
نظرسنجی
نظرسنجی منابع لاتین

1 - کيفيت نمايش فايل‌هاي ديجيتال به چه صورت است؟
2 - کیفیت فایل ها برای دانلود چگونه است؟