رکورد قبلیرکورد بعدی

" تجوید منظوم "


نوع مدرک : MF
زبان مدرک : per
شماره رکورد : 134888
عنوان و نام پديدآور : تجوید منظوم [نسخه خطی]/ / از: ؟
وضعیت نشر : روزی محمد لب یابی یا لب آبی.
مشخصات فیزیکی : ‮ص ‭۵۹-۶۱.‬‬؛ ‮‭۱۳/۵‬*‭۲۳/۵‬سم. ‭۱۷۰‬ص. ‭۱۹‬س.‬
يادداشت : باسمک الابتدا یا فتاح / بعد حمد ثناء و مدحی خدا...
: بهر عبدالروف کردم نظم... حق رساند بمقصد اقصی.
يادداشت : تحریری.
: عناوین و نشانی‌ها شنگرف.
: تیماج سرخ، ترنج با سر با نقش گل و بوته، مجدول.
يادداشت : در آغاز و پایان نسخه یادداشت‌های پراکنده از جمله در بیان جمل بعضی از مخلوقات به نظم که در پایان نسخه آمده است.
: در حاشیه تصحیح شده، در برخی صفحات تعلیقات در حواشی تحریر شده است.
يادداشت : در برخی صفحات به علت پوسیدگی نوشته‌ها ناخواناست.
يادداشت : ماخذ فهرست: جلد ۵۰، صفحه ۶۴.
: نک: منزوی ۱/۸۰؛ مجلس ش ۴/۱۳۹۸۱.
موضوع : تجوید
چکيده : منظومه کوتاهی است در تجوید و احکام آن که در این نسخه به جهت عبدالروف نامی سروده شده است. در این نسخه توضیح برخی ابیات در حواشی آن آمده است.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
رکوردهای مرتبط
جامعه الرسوم عثمانی
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی
نظرسنجی منابع لاتین

1 - کيفيت نمايش فايل‌هاي ديجيتال به چه صورت است؟
2 - کیفیت فایل ها برای دانلود چگونه است؟