رکورد قبلیرکورد بعدی

" [بلاغت، رساله در...] "


نوع مدرک : MF
زبان مدرک : per
شماره رکورد : 133294
عنوان و نام پديدآور : [بلاغت، رساله در...] [[نسخه خطی]/ از: ناشناس.
مشخصات فیزیکی : ‮‭۱۳‬*‭۲۰/۵‬سم. ‭۲۴‬گ. ‭۱۵‬س.‬
يادداشت : آغاز افتاده: ... مناسب اهل عفافست و معیشت بر سبیل قناعت انفع و انفس بضاعت، عقیل بسبب این جواب هجرت اختیار کرد و نزد معاویه...
: انجام افتاده: اگر کلمات مطابق در وزن نباشد باید که در قلت و کثرت حروف کلمات متساوی باشند و اگر متساوی نباشند کلماتی که حروف آن بیشتر باشد باید که در فقره ثانیه باشد. شرط رابع اینست.
يادداشت : نسخ.
: عناوین و نشانه‌ها شنگرف.
: تمامی صفحات مجدول به زر و مشکی.
: تیماج مشکی یک لا.
يادداشت : دارای حواشی با نشانی (منه خلد اقباله).
يادداشت : رطوبت دیده است.
يادداشت : ماخذ فهرست: جلد ۴۸، صفحه ۲۴۶-۲۴۸.
موضوع : بلاغت
چکيده : قطعه‌ای باقی مانده از کتابی است در بلاغت و انواع شعر که متاسفانه در گذر ایام نه آغازی برایش مانده و نه انجامی و برگ‌هایی از میان نسخه نیز افتاده است. از نویسنده‌ای فاضل و آشنا با ادبیات و شعر عربی و فارسی که باید عصر زندگی‌اش در نیمه دوم سده دهم هجری باشد. دیوان‌های شعرای مختلف را در اختیار داشته و از آنها بسیار نقل می‌کند. از نظر مذهبی سنی بوده ولی با رگه‌هایی از تشیع، چنانکه دو داستان تاریخی نقل می‌کند که ماحصل آن به نفع شیعه است: یکی داستان ملاقات عقیل با معاویه و دستور معاویه به او درباره لعن فرستادن به امیرالمومنین (ع) و سخن عقیل در جمع مردم بدین مضمون: «ان علی بن ابی طالب اخی امرنی امیرالمومنین معاویه ان العنه فلعنه الله علیه». و دیگری: «در مجلسی که جماعتی از سنی و شیعی حاضر بودند از بزرگی پرسیدند که من افضل الناس بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ آن بزرگ جواب داد که من بنته فی بیته».
: اینک گزارشی از بخش باقی مانده رساله و بیان عنوان‌ها و نقل‌قول‌های مندرج در آن:
: - از نظم پارسی چنانکه ظهیر فاریابی گفته.
: - مولف کتاب مکتوبی که اول آن ذومعنیین است بشخصی نوشته بود جهت مثال درین محل آورده شد.
: - مسدس در پارسی چنانکه خواجه عماد فرموده است.
: - مسبع در کلام پارسی چنانکه نصیر ادیب گفته است.
: - مثمن در پارسی چنانکه قطران گفته است.
: - متسع چنانکه منوچهری گفته است.
: - معشر چنانکه جوهری گفته است.
: - مسمط چنانکه مولانا صفی‌الدین حلی در مدح نبی علیه الصلوه و السلام گفته است.
: و در غزل پارسی چنانکه شیخ سعدی رحمه‌الله علیه فرموده است.
: و در قصیده چنانکه خواجه سلمان گفته است.
: - المستزاد، در کلام عرب چنانکه ابن فارض فرموده است.
: در فارسی چنانکه ابن حسام گفته است.
: مثال دیگر از گفته خواجوی کرمانی
: - المعما، در پارسی چنانکه مولانا شرف المله و الدین یزدی گفته است.
: - اللغز، چنانکه مولانا شرف‌الدین مرحوم گفته است.
: - فرق بین معما و لغز، ابیاتی در معما از عبدالرحمان جامی.
: - اقسام کلام: حقیقت، مجاز مرسل، استعاره، کتابت، متضاد چنانکه ابوالطیب متنبی گفته است.
: - متضادین، مثالش از کلام شیخی و سندی فی الحدیث قاضی شهاب‌الدین احمدبن حجر رحمه‌الله تعالی و در پارسی چنانکه سودایی گفته است در جواب خواجه سلمان.
: - تسلسل، چنانکه شیخ کمال خجندی فرموده است.
: چنانکه مولانا نظیری گفته است.
: - آنچه از کلام بر سه معنی دلالت کند، چنانکه امیرخسرو دهلوی گفته است.
: و چنانکه خواجه محمد عصار گفته است.
: - و در باب مناجات چنانکه امیرالمومنین علی کرم وجه فرموده است.
: - در علم معانی مقرر شده است که حذف شیء... مولانازاده خطایی در حاشیه کتاب مطول می‌گوید...، در باب مدح و در پارسی چنانکه حکیم اوحدالدین انوری گفته است.
: - در باب ذم، چنانکه ابراهیم بن عباس صولی در هجو محمدبن احمدبن ابی داود گفته است.
: - شرایط قبول و استحسان و رد و استهجان کلمه.
: - فصاحت کلمه و کلام و بلاغت کلام در فصل ثالث از مقدمه بیان کرده شده است...، در کلام خسرو دهلوی واقع شده است.
: - فضلاء ماوراءالنهر در انشا و شعر رعایت لسان قلم کرده‌اند الا نادرا
: - مثال دیگر از شعر ابی الاسود.
: - امروالقیس در صفت اسب گفته است.
: - مثالش در نثر پارسی از منشئات مولف کتاب چنانکه اعدا و احباء مره بعد اخری در تجارب بیان و محارب امتحان دیده‌اند که اسلوب ابداع و ضروب اختراع ابن قلیل البضاعه قصیر الباع چون معجزه موسی بقلم عصاآسا از طرف حساد جماد فواد صخره نهاد ینابیع تحسین بر مجاری لسان جاری داشته است و مانند الحان داود از جبال طباع هر ضد حسود صدای آفرین بگوش هوش صدیق و حقود رسانیده.
: - مثالش از نظم عربی چنانکه قاضی عضدالدین ایکی فرموده است.
: - مثالش در نثر عربی از منشئات مولف کتاب.
: - مثالش در نثر پارسی از کلام مولف کتاب.
: - بلاغت اعلی چنانکه استاد علمای اقاصی و ادانی سید شریف جرجانی فرموده است.
: - در نظم عربی چنانکه ابوتمام گفته است.
: - مثالش از نظم پارسی چنانکه مولانا نظیری گفته است.
: - مثالش از نثر عربی از کلام مولف کتاب.
: - مثالش در نثر پارسی از کلام مولف کتاب.
: - از نظم پارسی چنانکه مولف کتاب گفته است.
: در نعت نبی علیه الصلوه و السلام، بیت:
: کاف کمال تست دوات ذوات کون / ور نی سواد هستی کونین از کجاست.
: - مثال دیگر از گفته مولف کتاب، بیت:
: زهی قبای بقای ترا ابد دامن / از ز جامه جاه تو جیب پیراهن.
: - و در نثر عربی از کلام مولف کتاب.
: - مثال بعضی کلمات متجانسه الحروف از نظم عربی چنانکه متنبی گفته است.
: - مثال تمام کلمات مرصع از نظم پارسی چنانکه قوامی گفته است، بیت:
: ای فلک را هوای قدر تو بار / وی ملک را ثنای تو صدر تو کار.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی
نظرسنجی منابع لاتین

1 - کيفيت نمايش فايل‌هاي ديجيتال به چه صورت است؟
2 - کیفیت فایل ها برای دانلود چگونه است؟