رکورد قبلیرکورد بعدی

" منظومه‌ای در علم بیان "


نوع مدرک : MF
زبان مدرک : ara
شماره رکورد : 129110
عنوان و نام پديدآور : منظومه‌ای در علم بیان [نسخه خطی]
مشخصات فیزیکی : ‮‭۱۷‬ب - ‭۲۳‬الف.‬؛ ۶۲ برگ، ۱۰*۱۵، ۱۰ و ۲۰ سطر، ۵/۵*۱۰.
يادداشت : مجموعه اهدایی شیخ محمدکاظم معزی دزفولی.
يادداشت : بسمله. افصح قول بسط اللسانا / حمد الذی علمنا البیانا. ثم الصلوه و صلت بالرحمه/ علی نبیه و اهل العصمه.
: اطنابهم زیاده اللفظ علی / مقداره لنکته قد تجب لا. کمثل تکریر لتاکید برد/ و کشف ابهام لتفخیم قصد.
يادداشت : نستعلیق.
: پارچه‌ای ملون، عطف و دور جلد تیماج.
يادداشت : ماخذ فهرست: جلد ۳۹، صفحه ۱۴.
موضوع : بلاغت
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
رکوردهای مرتبط
منظومه‌ای در منطق
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی
نظرسنجی منابع لاتین

1 - کيفيت نمايش فايل‌هاي ديجيتال به چه صورت است؟
2 - کیفیت فایل ها برای دانلود چگونه است؟