درباره ما - کتابخانه دانشگاه امام صادق(ع)
صفحه آماده است.
باسمه تعالي كتابخانه و مركز اطلاع رساني دانشگاه امام صادق(ع) همزمان با تشكيل دانشگاه در سال 1361 با هدف پشتيباني فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي دانشگاه از طريق تامين نيازهاي اطلاعاتي اساتيد ، دانشجويان و ساير كاربران و ارتقاء سطح علمي جامعه استفاده كننده فعاليت خود را در سطح رشته هاي موجود در دانشگاه آغاز نمود. در حال حاضر كتابخانه با حضور كارشناسان كتابداري و رايانه در فضايي به وسعت 2600 متر مربع خدمات گسترده و مفيدي را به اعضاء هيات علمي ، دانشجويان و ديگر مراجعان ارائه مي‌نمايد.